Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Περιφέρειας Αττικής είναι αυτή που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πρόεδρος: Ζαχαρόπουλος Κώστας
Αντιπρόεδρος: Κιούσης Κωνσταντίνος
Γενικός Γραμματέας: Παπαευθυμίου Ευθύμιος
Ταμίας: Καγγέλης Γεώργιος
Μέλη: Βουτσινού Ζηνοβία
  Ντάκα Αλεξάνδρα
  Συρίγος Ματθαίος