Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού Υ.Δ.Τ. Νοτιοδυτικής Ελλάδας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 8-12-2017, είναι αυτή που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πρόεδρος: Νικόλαος Μητρόπουλος
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τζάνης
Γενικός Γραμματέας: Ειρήνη Κουνισιώτη
Ταμίας: Σπυρίδων Ρήγας
Μέλη: Γεωργία Κόκλα
  Αλεξάνδρα Παπασταύρου
  Νικόλαος Ράλλης