Λίγα λόγια για την Ομοσπονδία μας

logo

     Αξιολογώντας την εποχή μας θα λέγαμε ότι είναι μια εποχή εξέλιξης και προόδου, κυρίως όσον αφορά τη διάδοση πληροφοριών. Έτσι λοπόν, κρίνουμε απαραίτητη τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας στο διαδίκτυο, που αποτελεί έναν παγκόσμιο ιστό, με γνώμονα την αξιοποίηση των πολλαπλών δυνατοτήτων και προσφορών του.

     Με την διαδικτυακή προβολή των θεμάτων της Ομοσπονδία μας φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε την έγκυρη και άμεση ενημέρωση των μελών μας. Επιθυμία μας είναι η ιστοσελίδα αυτή να αποτελέσει ένα ανοικτό παράθυρο προς όλους τους συναδέλφους, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μία αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας και μια συνεχή ενημέρωση για τις ενεργειές της.

    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού  Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ( Π.Ο.Π.Π. - Υ.Δ.Τ.), είναι η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική εκπροσώπηση των Πολιτικών Υπαλλήλων  του Υπουργείου  Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

     Ιδρύθηκε το 1986 -- αρ. βιβλίου σωματείων πρωτοδικείου Αθήνας 2633/86 -- έχει ως έδρα την Αθήνα και είναι μέλος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Έχει μέλη 9 πρωτοβάθμιους Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα :

 1. Σύλλογος Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Περιφέρειας  Αττικής, με έδρα την Αθήνα.
 2. Σύλλογος Πολιτικού Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος, Νοτιοδυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.
 3. Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Υ.Δ.Τ. Θεσσαλίας, με έδρα την Λάρισα.
 4. Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Υ.Δ.Τ. Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη.
 5. Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος, Μακεδονίας - Θράκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη.
 6. Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Υ.Δ.Τ. με έδρα την Αθήνα.
 7. Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Υ.Δ.Τ. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
 8. Σύλλογος Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με έδρα την Αθήνα.
  9. Σύλλογος Πολιτικού Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού ΣώματοςΗπείρου - Κέρκυρας, με έδρα τα Ιωάννινα.

       Οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι εκπροσωπούν  το Πολιτικό Προσωπικό – μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)  --  της Ελληνικής  Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος , της Γενικής Γραμματείας  Πολιτικής Προστασίας, της Υπηρεσίας Ασύλου , Αρχής Προσφυγών και της Πρώτης Υποδοχής.

     Τα τακτικά και έκτακτα Συνέδρια πραγματοποιούνται στην Αθήνα. Στο τελευταίο 19ο τακτικό εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο στις 12-6-2015 εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η ελεγκτική επιτροπή ο αντιπρόσωπος μας στην ΑΔΕΔΥ, τα ασφαλιστικά ταμεία και το ίδρυμα '' Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας''. Στο 18ο έκτακτο οργανωτικό - καταστατικό Συνέδριο στις 21-11-2014 αποφασίστηκε η τροποποίηση άρθρων του καταστατικού και πάρθηκε απόφαση για το ΤΕΑΠΑΣΑ, ενώ στο 17ο τακτικό Συνέδριο στις 11- 4-2014   τα θέματα που κυριάρχησαν μεταξύ των άλλων ήταν η Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας και  του Πυροσβεστικού Σώματος ( Ν. 4249),   ο νέος νόμος για την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων  (Ν.4250) , η επαναδραστηριοποίηση των  πρωτοβάθμιων Συλλόγων  στην Ήπειρο – Κέρκυρα , κ.α.

     Με συγκροτημένες προτάσεις και τεκμηριωμένες θέσεις,  σε συνεργασία με τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους της , προσπαθεί να συμβάλλει στην εργασιακή ειρήνη και να διασφαλίσει τα εργασιακά–οικονομικά  συμφέροντα και δικαιώματα των συναδέλφων.

     Σας καλοσωρίζουμε λοιπόν στην ιστοσελίδα μας, απο την οποία μπορείτε να ενημερώνεσθε για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας μας ,αλλά και να εκθέτετε τις απόψεις σας.

Ο  Πρόεδρος
Γεώργιος  Κολοβός