ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υ.Δ.Τ.

                                                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                        Αρ. πρωτ.: 5/2018

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας για δεύτερη φορά σύμφωνα με την πάγια τακτική του εξέδωσε Απόφαση απόγευμα Παρασκευής με την οποία αιφνιδίως μετακινεί 7 υπαλλήλους εκ των οποίων οι 6 από την Διεύθυνση Οικονομικού κ Διοικητικής Υποστήριξης. Συνολικά από την εν λόγω Διεύθυνση έχουν μετακινηθεί 8 υπάλληλοι μέσα σε ένα έτος, όλοι κατηγορίας ΠΕ, με εξειδίκευση και εμπειρία ειδικά στα θέματα του αντικειμένου της Διοίκησης, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας Προϊσταμένης αλλά και των ιδίων των υπαλλήλων, αποδιοργανώνοντας πλήρως το Τμήμα Οικονομικού αφήνοντάς το με 1 υπάλληλο ΔΕ και 1 υπάλληλο ΤΕ αποσπασμένο από άλλη υπηρεσία και συρρικνώνοντας το Τμήμα Διοικητικού για δεύτερη φορά μέσα σε ένα έτος, αφήνοντας το με 3 υπαλλήλους, ένας εκ των οποίων ΠΕ και 2 ΔΕ και αφήνοντας εντέλει την Διεύθυνση με το 50% του στελεχιακού δυναμικού της.

Άμεση συνέπεια των μετακινήσεων αποτελεί η τοποθέτηση των μετακινούμενων σε μονάδα με άγνωστο σε αυτούς και μη σχετικό αντικείμενο με την εμπειρίας τους και τα προσόντα τους, κάτι το οποίο οδηγεί σε εκ των πραγμάτων μειωμένη απόδοση και μείωση των τυπικών προσόντων τους, που αποτελούν κριτήρια σε κρίσεις. Επιπλέον η Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης οδηγείται σε υποβάθμιση των οργανικών της μονάδων με αντίκτυπο στην ποιότητα εργασίας και στην μετρήσιμη απόδοση των υπαλλήλων, καθώς η αποστελέχωση θα έχει ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις και μείωση παραγωγής έργου η οποία εντέλει θα αποδοθεί στους εναπομείναντες υπαλλήλους, υποβαθμίζοντας και εκείνους παράλληλα. Διερωτόμαστε ποιος είναι ο σκοπός της εν λόγω απόφασης και της αποδιοργάνωσης της διοίκησης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ενόψει του σημαντικά επιφορτισμένου έργου που καλείται να επιτελέσει για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, για την αξιολόγηση των υπαλλήλων, για τις κρίσεις επιλογής Προϊσταμένων και Γενικού Διευθυντή, της επικείμενης έκδοσης οργανογράμματος, της κινητικότητας και της εφαρμογής του νόμου για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων της υπηρεσίας. Καταγγέλλουμε την αιφνίδια απομάκρυνση της Προέδρου του Συλλόγου μας, η οποία έχει θέση αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος Οικονομικού από το 2014, είναι ο αρμόδιος Διατάκτης της Υπηρεσίας καθώς και εκκαθαριστής μισθοδοσίας, σε Διεύθυνση εκτός αντικειμένου της και μη σχετικής της εργασιακής της εμπειρίας και χωρίς θέση ευθύνης, αφήνοντας έτσι την Υπηρεσία χωρίς εκκαθαριστή, και Διατάκτη. Η βλαπτική αυτή μεταβολή με αλλαγή αντικειμένου, μη σύννομη, τοποθέτηση σε μονάδα με άγνωστο σε αυτή και μη σχετικό αντικείμενο οδηγεί σε εκ των πραγμάτων μειωμένη απόδοση και μείωση τυπικών προσόντων που αποτελούν κριτήρια σε κρίσεις αλλά και σε κίνδυνο για τη λειτουργία της Υπηρεσίας στον κρίσιμο τομέα των οικονομικών. Διερωτόμαστε για τη νομιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητα της βλαπτικής και καταχρηστικής αυτής μεταβολής καθώς και εάν σχετίζεται με την συνδικαλιστική δραστηριότητα της Προέδρου του Συλλόγου μας. Τέλος επισημαίνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να συναινέσουμε σε πρακτικές που διαταράσσουν την εργασιακή ειρήνη της υπηρεσίας, την αξιοποίηση των εργαζομένων και τη δημιουργία πρόσφορου περιβάλλοντος για την πρόοδο και την εξέλιξή τους με γνώμονα πάντα και σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Καλούμε λοιπόν τον Γενικό Γραμματέα να ανακαλέσει άμεσα την εν λόγω απόφαση μετακίνησης και τασσόμαστε στο πλευρό των υπαλλήλων που θίγονται.

                             Πρόεδρος                                                    Αντιπρόεδρος                                        Γενικός Γραμματέας 
                    
                        Λυβιάκη Μαρία                                       Κώτσης Κωνσταντίνος                               Πρεβέντης Παναγιώτης                               


                                               
                                                    Ταμίας                                                                                             Μέλος

                                 Μιχαλοπούλου Μπράνη Παναγιώτα                                                       Νικολόπουλος Φώτης


Ανακοινώσεις Πρωτοβάθμιων Συλλόγων