Πρόταση της Ομοσπονδίας μας προς Π.Ο.ΑΣ.Υ και Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Αθήνα 25/9/14

Αριθμ. πρωτ. 21

Αξιότιμε Πρόεδρε

Εδώ και καιρό τώρα πολλοί έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα το κύρος και την αξιοπιστία του ΤΕΑΠΑΣΑ με ψευτοδιλήμματα και αντιφατικές κραυγές ή εκβιαστικές προσδοκίες.
Κανένας δεν νοιάζεται για την γνώση, τη δίκαια κρίση αλλά και τις λύσεις που πρέπει να δοθούν στα κρίσιμα ζητήματα που εκκρεμούν.
Φιλόδοξοι αγκιτάτορες προσπαθούν να δηλώσουν – παρουσία κύρους – αποδομώντας αντιπάλους και σχέσεις, ενώ ρέπουν σε ατέλειωτες υποσχέσεις «στον κάθε πικραμένο», αδιαφορώντας για την ουσία των πραγμάτων, το μέλλον και την προοπτική του Ταμείου.


Η καθυστέρηση για την διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης ατζέντας ενεργειών για να τηρηθεί η διαδικασία μετατροπής σε επαγγελματικό Ταμείο που προβλέπει ο νόμος 4281/2014 μπορεί να στοιχίσει ακριβά σ΄  όλους.
Η εμμονή στο δόγμα κυριαρχίας του ισχυρού μπορεί να αποβεί μοιραία, αν δεν σταματήσουν άμεσα οι δευτερεύουσες αντιθέσεις και οι συγκρούσεις στρατηγικής των φιλόδοξων αγητατόρων για τις ατομικές και τις εξόφθαλμα πολιτικές σκοπιμότητες που εμπεριέχουν.
Αν πρυτανεύσουν η σύνεση και η λογική και επιβάλλουν την ανάδειξη των κυρίαρχων στόχων και επιδιώξεων, αλλά και την ενότητα και την ενιαία στρατηγική όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μπορούμε να ελπίσουμε σ΄ ένα καλό αποτέλεσμα εντός των ασφυκτικών πλαισίων που ορίζει ο νόμος 4281/2014.
Ένα καλό βήμα στην κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να ήταν η συγκρότηση μιας άτυπης ομάδας επεξεργασίας με την καθοδήγηση των νομικών και οικονομικών συμβούλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που θα συγκροτηθεί από ένα εκπρόσωπο της κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, τον οποίο θα προτείνει το Διοικητικό της Συμβούλιο, με τον αναπληρωτή του.Απ΄ τη μεριά μας και εφ΄ όσον συμφωνείτε με την παραπάνω πρόταση προτείνουμε για την θέση του τακτικού τον συνάδελφο ΓΟΥΝΑΛΑΚΗ Γιάννη (Τακτικό μέλος του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ) και αναπληρωτή του τον κ. Νίκο ΧΡΗΣΤΟΥ Τμηματάρχη του Τμήματος Πολιτικού Προσωπικού στην Γ.Α.Δ.Α..
Θεωρούμε ότι, αν συμφωνείτε και σεις, με τον τρόπο διαχείρισης της διαδικασίας που απαιτείται αλλά και σας προτείνουμε, θα σταματήσουμε το «Αλλού βαράνε τα όργανα αλλού χορεύει η νύφη», όπως εύστοχα στοχάστηκε διαχρονικά ο λαός μας για παρόμοιες καταστάσεις.
Είναι καιρός να σταματήσουμε να νοιαζόμαστε για όσους δεν διψάνε για την αλήθεια, αλλά θεοποιούν την πλάνη και το ψέμα.-

ΠΡΟΣ:

        1. Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        2. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

        3. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

        4. ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΚΟΙΝ:

        1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

        2. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

        3. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

        4. ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

        5. ΑΡΧΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

        6. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΕΑΠΑΣΑ

                                                                                             ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                                  Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας

                                                                           Ευάγγελος Μαλακάτας                      Γεώργιος Κολοβός