Ορθή κρίση

Αθήνα 25/9/14

Αριθμ. πρωτ.22

Στην συνεδρίαση της 24-9-2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑΠΑΣΑ μας γνωστοποιήθηκε ότι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ανακάλεσε και απέστειλε στην Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. τις υπ΄ αριθμ. 110/2013 του Ε΄ Τμήματος και υπ΄αριθμ. 215/2014 του Δ΄ Τμήματος γνωμοδοτήσεις, για οριστική κρίση.    Δεν έχει σημασία αν συμβάλλαμε έστω και ελάχιστα στη νέα εξέλιξη για την υπόθεση του συμπληρωματικού εφάπαξ των διοικητικά αποκατασταθέντων των Τομέων Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ, αφού το γεγονός της ανάκλησης των γνωμοδοτήσεων – και μόνο αυτό – συνιστά ορθή κρίση.

    Θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον την εξέλιξη της υπόθεσης για να μάθουμε το ερώτημα αναπομπής, αλλά και την επιχειρηματολογία, όσων συνέβαλαν στην διαμόρφωση της ορθής κρίσης. ΄Ισως έτσι πάρουμε και την απάντηση στο ερώτημα που διατυπώσαμε αν «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».

ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΚΟΙΝ: 1.ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

         2.ΑΡΧΗΓΟ ΕΛ.ΑΣ

         3.ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΕΑΠΑΣΑ

                 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                    Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

                 Ευάγγελος Μαλακάτας                Γεώργιος Κολοβός    

                                                                     

 


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου