Λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Αριθμ. πρωτ.:23

Αθήνα 26/9/14

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 1674/14/1080768 από 30-6-2014 της Δ/νσης Πολιτικού Προσωπικού, ολοκληρώνονται χρονικά 26-9-2014 οι απαραίτητες ενέργειες της διεξαγωγής εκλογών για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

1.  Επειδή οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 122 του ν.4249/2014 κατ΄ ουσία προβλέπουν τρισυπόστατη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αναφορικά με τα θέματα των Υπηρεσιών Ασύλου, Πρώτης Υποδοχής και Αρχής Προσφυγών και διαφοροποιούν την λειτουργία του γεννώνται βασικά ερωτήματα.2.  Οι εξαιρέσεις που εισάγουν οι ρυθμίσεις του ν.4249/2014 για το προσωπικό των προαναφερομένων υπηρεσιών καταργούν στην ουσία το κανόνα αντιπροσώπευσης αφού αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη που εκλέχθηκαν απ΄ την κάλπη και την Εφορευτική Επιτροπή και χρίζουν τακτικά μέλη για την συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αποτυχόντες μη εκλεγμένους επειδή προέρχονται απ΄ τις Υπηρεσίες αυτές, αλλά δεν ανακηρύσσονται απ΄ την Εφορευτική Επιτροπή.

3.  Την επιλογή αντικατάστασης των τακτικών μελών της κάλπης που εισάγουν οι ρυθμίσεις του Νόμου πρέπει να την επεκτείνουμε και στο προσωπικό των Γενικών Γραμματειών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επειδή η ενδεχόμενη εκλογή απ΄ την κάλπη ως τακτικών μελών υπαλλήλων απ΄ τις Υπηρεσίες Ασύλου, Πρώτης Υποδοχής, Προσφυγών, δεν συνεπάγεται αντικατάστασή τους, από αποτυχόντες υποψήφιους των Γενικών Γραμματειών Δημόσιας Τάξης και Πολιτικής Προστασίας, όταν συζητούνται θέματά τους, όπερ σημαίνει επιλεκτική αντιμετώπιση και προκλητική ανισότητα ;

4.  Αν η διαδικασία των εκλογών ολοκληρωθεί με τα προβλεπόμενα θα πάσχει εγκυρότητας, όπως φυσικά και τα αποτελέσματα που θα προκαλέσει ;

5.  Για όλα αυτά ζητάμε τώρα επέκταση των διατάξεων του ν.4249/2014 και για τις Γενικές Γραμματείες Δημόσιας Τάξης και Πολιτικής Προστασίας.

6.  Την προσωρινή διακοπή εκτέλεσης της διαδικασίας που προβλέπεται μέχρι να λυθεί νομικά το ζήτημα ή την αλλαγή της διαδικασίας με την κλήρωση νέων εφορευτικών επιτροπών και ξεχωριστών εκλογικών καταλόγων καθώς και κάλπες για κάθε Υπηρεσία που προβλέπουν οι εξαιρέσεις.

ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

          2. ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

          3. ΑΡΧΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

          4. Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΟΙΝ.: 1.ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

          2. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

          3. ΣΩΜΑΤΕΙΑ- ΜΕΛΗ ΜΑΣ

 

                                                                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                              Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

                                                           Ευάγγελος Μαλακάτας                 Γεώργιος  Κολοβός        

                                            

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                

 

                                                                                 

 

 

 

 

 


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου