Απόφαση 18ου Έκτακτου Οργανωτικού - Καταστατικού Συνεδρίου για το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Αθήνα 21-11-2014
Αριθμ. πρωτ.: 28

Κύριε Πρόεδρε
Σας γνωρίζουμε ότι το 18ο ΄Εκτακτο Οργανωτικό – Καταστατικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας σύμφωνα με το παρακάτω σκεπτικό ομόφωνα αποφάσισε :
1. Τη μετατροπή σ΄ επαγγελματικά ταμεία (Ν.Π.Ι.Δ.) όλων των τομέων των Κλάδων του ΤΕΑΠΑΣΑ, αφού δεν είναι εφικτή η διατήρηση της διοικητικής και οικονομικής του αυτοτέλειας και
2. Να σας γνωρίσουμε το σκεπτικό και την επιχειρηματολογία που ενδεχομένως θα σας είναι χρήσιμα για την δική σας οριστική απόφαση, όπως ο νόμος ορίζει.
Η επιτυχία των μνημονιακών πολιτικών και η λήξη της επιτήρησης ή καλύτερα η μετάπτωσή της στην Προληπτική Πιστωτική Γραμμή Στήριξης απ΄ την Ε.Ε., την Ε.Κ.Τ. και Δ.Ν.Τ. είναι η μεγάλη εικόνα σωτηρίας που προβάλει η Κυβέρνηση.

Η απαλλαγή απ΄ την Κυβέρνηση και τις μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται είναι η μεγάλη εικόνα που συγκροτούν οι πολίτες και σ΄ αυτήν συμπεριλαμβάνουν και την ανατροπή του δόγματος της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. για λιτότητα και μεταρρυθμίσεις.
Η επιστροφή στα επίπεδα ευημερίας προ του 2010 με διαγραφή του χρέους ή νέα ρύθμιση που θα το καταστήσει βιώσιμο είναι το φόντο των εικόνων.
Τελικά είναι εφικτό ν΄ αποτελέσουν οι εικόνες ένα τέλειο ζωγραφικό πίνακα που θα θαυμάζουν όλοι ή δουλευόμαστε μεταξύ μας ; Τι στάση πρέπει να κρατήσει ο καθένας για να βοηθήσει και να βγούμε απ΄ τα γενικά και τα προσωπικά αδιέξοδα ;
Το βέβαιο είναι ότι όλοι πρέπει να πάρουμε την ευθύνη και το κόστος των επιλογών μας, είτε πρόκειται για τα θεσμικά οργανωμένα πολιτικά κόμματα και συνδικάτα είτε πρόκειται για τους πολίτες.
Ορισμένοι βέβαια μπορεί και να έχουν ήδη αναρωτηθεί ή θ΄ αναρωτηθούν τι σχέση έχουν όλα αυτά με τα προβλήματα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γιατί παρατίθενται διλημματικά οι πολιτικές επιλογές, αντί να ξεδιπλώνεται η συνδικαλιστική στρατηγική και δράση, για να ξεπεράσουμε και να εμποδίσουμε την κακή εξέλιξη των αναμενόμενων γεγονότων.
Τα γεγονότα που συνέβησαν, συμβαίνουν και θα συμβούν, στην ουσία συγκροτούν τη βάση του παιχνιδιού που παρακολουθούμε και φυσικά καθορίζουν την διάρκεια, τους παίκτες, το αποτέλεσμα και τον τελικό νικητή.
Αντικειμενικά για να μπορέσει κάποιος να διαμορφώσει μια στοιχειώδη στρατηγική είναι υποχρεωμένος να λάβει σοβαρά υπ΄ όψιν όλα όσα προαναφέρθηκαν, είτε αυτή η στρατηγική αφορά το ΤΕΑΠΑΣΑ, είτε αφορά την προώθηση και επίλυση όλων των εκκρεμών προβλημάτων που υπάρχουν στο χώρο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Τα προβλήματα που απασχόλησαν και απασχολούν το πολιτικό προσωπικό επιγραμματικά μπορεί να τα περιγράψουμε εδώ με βάση τη θεματολογία του 17ου Απολογιστικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις του.
Αναδιάρθρωση και σύσταση Υπουργείου, Αξιολόγηση και Διαθεσιμότητα στο Δημόσιο, Οργανωτική Ανασυγκρότηση, συνδικαλιστικά του χώρου με ταυτόχρονη βελτίωση της ενημέρωσης και επικοινωνίας με τα μέλη μας. Η αναβάθμιση του ρόλου του Πολιτικού Προσωπικού, Τροποποίηση Καταστατικού και το Παρόν, το Μέλλον και η Προοπτική του ΤΕΑΠΑΣΑ που αποτελεί μείζον ζήτημα και βασικό λόγο μετά την τροποποίηση του Καταστατικού για την σύγκληση του ΄Εκτακτου Οργανωτικού-Καταστατικού Συνεδρίου.

Το ΤΕΑΠΑΣΑ είναι φορέας κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο ασφαλίζονται οι αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες, οι πυροσβέστες και το μόνιμο πολιτικό προσωπικό, της ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και του Υπουργείου.
Πριν την ίδρυση του ΤΕΑΠΑΣΑ το ανωτέρω προσωπικό ήταν ασφαλισμένο σ΄ έξι (6) ξεχωριστά Ταμεία. Το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και της πρώην Αστυνομίας Πόλεων ήταν ασφαλισμένο για επικουρική υγειονομική περίθαλψη στον Κλάδο Υγείας, επίσης ανεξάρτητο Ταμείο, το οποίο παραμένει.
Μετά την ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομία Πόλεων – Ελληνική Χωροφυλακή) το σύνολο του μόνιμου πολιτικού προσωπικού που δεν είχε ασφάλιση στην Ελληνική Χωροφυλακή, εντάχθηκε στα Ταμεία της Αστυνομίας Πόλεων και τον Κλάδο Υγείας και έκτοτε συνεχίζει ν΄ ασφαλίζεται μόνο στα Ταμεία της Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ- ΕΤΥΑΠ- ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ).
Το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. που προσλαμβάνεται μετά την ενοποίηση κατανέμεται και ασφαλίζεται στα Ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων και Ελληνικής Χωροφυλακής σε ποσοστό 33% και 67% αντίστοιχα.

Το ΤΕΑΠΑΣΑ ιδρύθηκε με το Νόμο 3655/2008 (ΦΕΚ 58 τ.Α΄) σαν φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν.Π.Δ.Δ.) και συγκροτήθηκε σε τρεις Κλάδους :
Α. Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης. Δίνει επικουρική σύνταξη και τον συγκροτούν τα πρώην Επικουρικά Ταμεία ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ. (ΕΤΥΑΠ-ΕΤΕΧ-ΕΤΥΠΣ).
Β. Κλάδος Πρόνοιας. Δίνει εφ΄ άπαξ βοήθημα και τον συγκροτούν τα πρώην Ταμεία Πρόνοιας της ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ. (ΤΠΥΑΠ-ΤΑΑΣ-ΤΠΥΠΣ).
Γ. Κλάδος Υγείας. Παρέμεινε όπως ήταν και παρέχει επικουρική υγειονομική περίθαλψη στους ασφαλισμένους του.
Κάθε κλάδος και οι τομείς του έχουν πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.
Το ΤΕΑΠΑΣΑ καταργείται με την ψήφιση του Ν.4281 άρθρο 220 το 2014 και έχει ημερομηνία λήξης την 31-12-2014, αφού η ένταξη των τομέων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ είναι υποχρεωτική.
Η μόνη εναλλακτική επιλογή για τους τομείς επικουρικής ασφάλισης είναι η μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ (επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης).

Για την μετατροπή των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης σε ΝΠΙΔ (επαγγελματικά ταμεία) απαιτούνται :
1. Μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων των ασφαλισμένων (εν προκειμένω ΠΟΑΣΥ και ΠΟΕΥΠΣ) εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, όπερ και έχει αποφασιστεί. Για την ΠΟΕΥΠΣ υπάρχουν πρώτα συμπεράσματα, η ΠΟΑΣΥ αναμένει.
2. Οι αναλογιστικές μελέτες βιωσιμότητας και μετατροπής σ΄ επαγγελματικά ταμεία μαζί με προσχέδιο καταστατικού υποβάλλονται μέχρι 31-12-2014 στη Δ/νση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και διαβιβάζεται μετά από έγκριση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για σύμφωνη γνώμη.
3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το καταστατικό από άποψη νομιμότητας (προέγκριση) προκειμένου να συνταχθεί το τελικό καταστατικό του Ταμείου υπό μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου. Μετά τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής εκδίδεται Υπουργική απόφαση για την μετατροπή σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).
Είναι φανερό πόσο δύσκολη και χρονοβόρα είναι η διαδικασία και κυβερνητικά ελεγχόμενη. Εύλογα ο καθένας αναρωτιέται. Αξίζει τον κόπο και ποιο είναι τελικά το όφελος.

Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε μια άκρη και να σας παραθέσουμε μερικά στοιχεία, αφού πρώτα θέσουμε τα βασικά ερωτήματα:
1. Μπορούν να γίνουν επαγγελματικά ταμεία αν οι αναλογιστικές μελέτες δείξουν μεγάλα ελλείμματα;
2. Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) μπορεί να είναι βιώσιμο, όταν αποτελείται από ένα σύνολο ελλειμματικών Ταμείων (βλέπε ΙΚΑ);
3. Υπάρχει πιθανότητα χρηματοδότησης του ΕΤΕΑ απ΄ τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο μέλλον; Είναι αποδεκτό απ΄ την Ε.Ε.; Ισχύει αλλού και είναι εφικτό να γίνει και εδώ;
4. Θα διατηρηθούν οι επικουρικές συντάξεις μετά το 2017 και θα μπορεί να τις καταβάλλει το ΕΤΕΑ;
5. Το επαγγελματικό Ταμείο θα χρηματοδοτηθεί ποτέ απ΄ τον Κρατικό Προϋπολογισμό;
Σ΄ όλα τα παραπάνω ερωτήματα οι απαντήσεις είναι αρνητικές.
Οφείλουμε όμως να ψάξουμε πολλά ακόμα.

1. Αν αποφασίσουμε την μετατροπή σ΄ επαγγελματικά Ταμεία τους τομείς επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ δεν θα συνδράμουμε στην κατάργησή του ;
Ο στόχος αυτός είναι σύμφωνος με την πλειοψηφία των μετόχων του ΤΕΑΠΑΣΑ ;
Το 80% των μετόχων του ΤΕΑΠΑΣΑ έχει χρόνο αποχώρησης πάνω από 10 χρόνια τουλάχιστον. ΄Αρα η καταβολή εισφορών για όλους αυτούς στο βαρέλι χωρίς πάτο του ΕΤΕΑ είναι χωρίς αντίκρυσμα.
2. Η τακτική της Κυβέρνησης για μετατόπιση των ευθυνών της στις πλάτες των συνδικαλιστικών οργανώσεων για το ύψος των μειώσεων που θα υποστούν οι ασφαλισμένοι για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των τομέων επικουρικής ασφάλισης είναι απαράδεκτη και δεν αφήνει περιθώρια, ακόμα και στα υγιή ταμεία να ανεξαρτητοποιηθούν μετά την ψήφιση του άρθρου 220 του Ν.4281, αφού αν δεν ενταχθούν στο ΕΤΕΑ, πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν επαγγελματικά, παρότι μπορεί να είναι βιώσιμα.
Από όλα αυτά γεννάται εύλογα το ερώτημα. Τι πρέπει ν΄ αποφασίσουμε αναφορικά με τους τομείς της κύριας και της επικουρικής σύνταξης του ΤΕΑΠΑΣΑ. Επειδή οι αναλογιστικές μελέτες της ΠΟΕΥΠΣ κατέγραψαν ελλείμματα.

• Επειδή οι αναλογιστικές μελέτες της ΠΟΑΣΥ δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν γνωρίσουμε τ΄ αποτελέσματά της.
• Επειδή η επικουρική σύνταξη θα ενσωματωθεί στην κύρια μέχρι το 2017.
• Επειδή το ύψος των μειώσεων θα φτάσει τουλάχιστον 30%.
• Επειδή η επικουρική ασφάλιση σ΄ ευρωπαϊκό επίπεδο διασφαλίζεται απ΄ τα επαγγελματικά ταμεία.
• Επειδή η μνημονιακή πολιτική απαγορεύει την χρηματοδότηση του ΕΤΕΑ διαχρονικά.
• Επειδή οι κοινωνικοί πόροι καταργούνται και η ενσωμάτωση της περιουσίας των ταμείων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ είναι σημαντικές απώλειες.
• Επειδή οι εισφορές θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται χωρίς αντίκρισμα στο βαρέλι χωρίς πάτο του ΕΤΕΑ και μάλιστα διπλές για μια μόνο παροχή.
• Επειδή το 80% των ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΑΣΑ έχουν τουλάχιστον μια δεκαετία εργασιακού βίου.
• Επειδή δεν επιλέγουμε το μικρό ΤΕΑΠΑΣΑ.
Προτείνουμε τη λήψη απόφασης, για μετατροπή όλων των τομέων των Κλάδων του ΤΕΑΠΑΣΑ σε επαγγελματικά ταμεία, αφού δεν είναι εφικτή η διατήρηση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειάς του.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ επειδή δεν γνωρίζουμε :
1. Αν οι τομείς Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ κριθούν βιώσιμοι για 40 χρόνια, όπως προβλέπουν οι αναλογιστικές που υπέγραφε το 2012 ο Υπουργός Εργασίας κ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ, γιατί πρέπει να πάμε στην επιλογή του μικρού ΤΕΑΠΑΣΑ (τομείς Πρόνοιας και Κλάδος Υγείας) και να μην διατηρήσουμε την οργανωτική διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των τομέων και του ΤΕΑΠΑΣΑ, ζητώντας την εξαίρεση εφαρμογής του άρθρου 220 του Ν.4281/2014.
2. Αν ήταν τελικά αυτός ο λόγος που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ η αναλογιστική μελέτη για τους επικουρικούς τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ, παρότι είχε αποφασιστεί απ΄ τον Μάρτιο από φόβο μήπως και κριθούν βιώσιμοι ;
3. Με ποια στοιχεία προσδιόρισε η PRUDENTIAL για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας των τομέων του ΤΕΑΠΑΣΑ το 2012 και πως εξηγείται αυτή η τεράστια διαφορά στις πρόσφατες αναλογιστικές της για την ΠΟΕΥΠΣ τόσο για την επικουρική σύνταξη όσο και για το εφ΄ άπαξ;
4. Αν η επιλογή των συνδικάτων του Πυροσβεστικού Σώματος ν΄ αποσύρει ύστερα από παραίτηση και να μην ορίσει τους εκπροσώπους του στο Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική αυτονόμησης απ΄ το ταμείο.
5. Τους λόγους που δεν αντικαταστάθηκε ποτέ ο εκπρόσωπος του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑΣΑ μετά την παραίτησή του.
6. Ποια θα είναι η τύχη του μικρού ΤΕΑΠΑΣΑ (τομείς πρόνοιας και κλάδος υγείας), πως θα συγκροτηθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί αναφορικά με τον υπολογισμό του εφ΄ άπαξ και το σύνολο των παροχών του κλάδου υγείας, αφού όπως διαφαίνεται είναι αναχωρητικές οι επιλογές της ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ απ΄ το ΤΕΑΠΑΣΑ.

Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι προτιμότερο να αποφασίζουν οι εργαζόμενοι για την τύχη των εισφορών τους υπό αυστηρό έλεγχο νομιμότητας και ισχυρών οικονομικών κριτηρίων της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απ΄ την κυριαρχία των στρατηγών για τον τυπικό έλεγχο και τις ατέλειωτες σκοπιμότητες τόσο στην ενέργεια όσο και στην αποστρατεία τους, όπως τις έχουμε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια με τις διοικητικές αποκαταστάσεις και τα συμπληρωματικά εφ΄ άπαξ που καρπώθηκαν και φυσικά δεν φρόντισαν ακόμα να ρυθμίσουν νομικά το ηθικό αφού η πλεονεξία και οι ατομικές σκοπιμότητες είναι τρόπος ζωής.
Σύμφωνα μ΄ όσα εκθέσαμε πιο πάνω σας καλούμε να υπερψηφίσετε την πρόταση, για την μετατροπή σε Επαγγελματικά Ταμεία (Ν.Π.Ι.Δ.) όλων των τομέων των κλάδων του ΤΕΑΠΑΣΑ, αφού δεν είναι εφικτή η διατήρηση της διοικητικής και οικονομικής του αυτοτέλειας.

ΠΡΟΣ:

1. Π.Ο.ΑΣ.Υ.
2. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
3. Τ.Ε.Α.Π.Α.ΣΑ.
ΚΟΙΝ.: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
2. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
3. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
4. ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
5. ΑΡΧΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
6. Π.Ο.ΑΞΙ.Α
7. Ε.Α.Π.Σ.
8. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


            Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας
Ευάγγελος Μαλακάτας                            Γεώργιος Κολοβός

 


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου