Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 10-2-2015

Αθήνα 6-2-2015
Προς: Μέλη του Δ.Σ.
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 10-2-2015 είναι η εξής:

1. Επιβεβαίωση η αναθεώρηση στρατηγικής ενόψει των νέων δεδομένων που προέκυψαν απο τις τελευταίες εκλογές της 25-1-2015.
2. Ενημέρωση για την συνάντηση του Προεδρείου του Δ.Σ. με τον νέο Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ιωάννη Πανούση

3. Προκήρυξη Συνεδρίου:
   α. Ενημέρωση για την πορεία της τροποποίησης του καταστατικού,
   β. Ενημέρωση για την οργανωτική ανασυγκρότηση και διεύρυνση της Ομοσπονδίας και λήψη αποφάσεων,
   γ. Προγραμματισμός Γενικών Συνελεύσεων και εκλογές στούς Πρωτοβάθμιους Συλλόγους όπου απαιτείται,
   δ. Οικονομικός προγραμματισμός
4. Καταγραφή και επεξεργασία εκκρεμοτήτων - λύσεις.

                                                                        Για το Δ.Σ.

                                           Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

                                       Ευάγγελος Μαλακάτας                        Γεώργιος Κολοβός

 

 


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου