ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                                                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
Αθήνα 18-3-2015

Το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015 και από ώρα 08.00΄μέχρι και 17.00΄, θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στην πρώην Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. (Λ. Μεσογείων 96), οι επαναληπτικές τακτικές εκλογές για την ανάδειξη των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των μονίμων πολιτικών υπαλλήλων και δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) πολιτικών υπαλλήλων, στο Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

                                                                                                                                                                                                                                                                          Σας υπενθυμίζουμε πως οι εκλογές αυτές είναι υποχρεωτικές και πολύ σημαντικές για τον καθένα από εμάς, αφού οι αιρετοί εκπρόσωποι συμμετέχουν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και μας υπερασπίζονται στα ζητήματα που μας αφορούν (μεταθέσεις, αποσπάσεις, προαγωγές, εκθέσεις αξιολόγησης κ.α). Την διετία 2012-2014 οι εκπρόσωποί μας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπερασπίστηκαν με ευθύνη και συνέπεια όλους, ανεξαίρετα, τους συναδέλφους                                                                                                           Στις εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ (Π.Ο.Π.Π. – Υ.Δ.Τ.), που εκπροσωπεί με τους έξι Συλλόγους της, τους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πολιτικούς Υπαλλήλους της ΕΛ.ΑΣ, του Π.Σ. και της Γ.Γ. ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, στηρίζει το ψηφοδέλτιο υπό την επωνυμία << ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ >>.
Για πληρέστερη ενημέρωση σας γνωρίζουμε ότι:
. Κατά την ψηφοφορία θα υπάρχουν δύο (2) κάλπες, εκ των οποίων στην μία  κάλπη ψηφίζουν οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και στην άλλη οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ( ΙΔΑΧ) πολιτικοί υπάλληλοι.
. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάζει με θέματα που αφορούν το μόνιμο προσωπικό συμμετέχουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των μονίμων.
. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάζει με θέματα που αφορούν το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, συμμετέχουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού.
. Η δι΄ αλληλογραφίας ψηφοφορία από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, έχει ξεκινήσει και θα πρέπει να έχουν φθάσει οι φάκελοι στην εφορευτική επιτροπή πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών (28/03/2015).-