Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 22-10-2015 , Ημερήσια διάταξη.

  Τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που θα απασχολήσουν το Δ.Σ. στην συνεδρίασή του στίς  22-10-15 είναι τα εξής:


Α. Συνάντηση με πολιτική ηγεσία
 1. ΤΕΑΠΑΣΑ
 2. Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών - έκδοση Π.Δ.
 3. Κινητικότητα στο Δημόσιο
 4. Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό
 5. Νέο Μισθολόγιο
 6. Αξιολόγηση προσωπικού και επιλογή προισταμένων
 7. Συγκρότηση Υπουργείου - Γενική Διεύθυνση , αξιοποίηση και ένταξη Πολιτικού Προσωπικού
Β. Ζητήματα Συλλόγων ( Ασύλου - μεταστέγαση, Γ.Γ. Πολ. Προστασίας )
Γ. Οργανωτικά:
 1. Εξειδίκευση πάνω στα θέματα του προγράμματος για συζητήσεις με τους Συλλόγους ( αν ζητηθεί ) με πρόταση για κοινές συνεδριάσεις των Δ.Σ. των Συλλόγων με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 2. Σύσταση φακέλων εισερχομένων και κοινοποιήσεων που δεν χρειάζονται περισσότερες ενέργειες, κατά ημερομηνία
 3. Επαναδραστηριοποίηση και λειτουργία του πρωτοβάθμιου Συλλόγου Ηπείρου - Κέρκυρας
Δ. Οικονομικά:
 Εκκαθάριση εκκρεμοτήτων ( εισφορές και οφειλόμενα Συλλόγων ) , ΑΔΕΔΥ.

                                                                                   Για το Δ.Σ.

                                    Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γεν. Γραμματέας

                                Γεώργιος Κολοβός                                                          Μαργαρίτα Κολοβού   


            
  

 


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου