Συνάντηση της Ομοσπονδίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Νικόλαο Τόσκα

Αρ.πρωτ.: 49
Αθήνα 28-10-2015

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Νικόλαο Τόσκα, την Τρίτη 27-10-2015 ύστερα από αίτημα μας.

Στη συνάντηση, στην οποία επικράτησε θετικό κλίμα, εκθέσαμε μεταξύ άλλων τα παρακάτω βασικά προβλήματα που απασχολούν το Πολιτικό Προσωπικό:
  1. Μετατροπή θέσεων προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. σε μόνιμο προσωπικό       
  2. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
  3. Κατοχύρωση και διασφάλιση του λογαριασμού του Ιδρύματος ΕΞΟΧΕΣ ΕΛ.ΑΣ. από ενέργειες
      της Τράπεζας της Ελλάδος.
  4. Επέκταση του πενθήμερου και στο Πολιτικό Προσωπικό
  5. Νοσοκομειακή περίθαλψη και των Πολιτικών Υπαλλήλων στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία
  6. Αναβάθμιση και ορθολογικότερη λειτουργία της Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας
  7. Η οριστική ρύθμιση των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ με την ένταξη τους ως
      Αστυνομικό  ή Πολιτικό προσωπικό σε εθελοντική βάση
  8. Αναδιοργάνωση ΕΛ.ΑΣ, και Π.Σ.
       α/ τροποποίηση του Π.Δ. 178 για τα Τμήματα Πολιτικού Προσωπικού της Γ.Α.Δ.Α. και Γ.Α.Δ.Θ.
           ώστε να προΐστανται  πολιτικοί  υπάλληλοι , όπως ήταν προγενέστερα
       β/ Στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών να τοποθετηθεί Διευθυντής Πολιτικός Υπάλληλος
       γ/ Στελέχωση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών και Επιτ.  Σχεδιασμού από Πολ. Προσωπικό
       δ/ Στη Δ/νση Επικοινωνίας στο Τμήμα Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων να προΐσταται
            Πολιτικός Υπάλληλος
       ε/ Στη Δ.Ε.Ε. στο Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών να τοποθετηθεί Πολιτικός Υπάλληλος
       στ/ Σύσταση Τμήματος Πολιτικού Προσωπικού στη Γ.Α.Δ.Περ. Δυτικής Ελλάδας και Γραφεία
              Πολιτικού Προσωπικού στις υπόλοιπες Γεν. Αστ. Δ/νσεις Περιφέρειας
       ζ/ Συμμετοχή με εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας σε τυχόν επιτροπή για την περαιτέρω 
            αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ.
                                                                          
 Προς: Σωματεία - Μέλη μας
                                                                 
                                                                          Για το Δ.Σ.
                         
                           Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γεν. Γραμματέας
                   

                       Γεώργιος Κολοβός                                                         Μαργαρίτα Κολοβού

 

 

 


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου