Ο ρατσισμός της τραγιάσκας με ''μπάρμπα στη Κορώνη''

Αθήνα 14-6-2016
Αρ. πρωτ.: 76

  Κύριε Αρχηγέ,
 
  Είναι προφανές ότι υπάρχει έντονη επιθυμία απασχόλησης του πολιτικού προσωπικού με τα θεωρούμενα “πάρεργα” της Ελληνικής Αστυνομίας και σας γίνονται επισημάνσεις για μη «κατάλληλη αποσαφήνιση και βούληση», των λύσεων που δίνει ο νομοθέτης αναφορικά με το «καθηκοντολόγιο του Πολιτικού Προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.» (έγγραφο Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας με αρ. πρωτ. 65/2016).


  Αναφορικά με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εγγράφου έχουμε να σας παραθέσουμε τα εξής:
   1. Θα το αγνοούσαμε εντελώς, αν δεν κατέγραφε σκωπτικά τον “ιδιότυπο λεκτικό ρατσισμό” των συντακτών του με τη φράση που διατυπώνουν το αίτημα τους: «Επιθυμούμε τη χρήση του πολιτικού προσωπικού πάντα κατά περίπτωση..........).
   2. Στόχευση του συγκεκριμένου κειμένου είναι η άσκηση πίεσης και ο έμμεσος εκβιασμός των συναδέλφων μας για την αποδοχή και άσκηση καθηκόντων, που η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και η σχετική νομοθεσία δεν περιγράφει με σαφήνεια.
   3. Σας υπενθυμίζουμε εδώ τη διαχρονική θέση της ΕΛ.ΑΣ. για το πενθήμερο του πολιτικού προσωπικού, τη στελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών και τα καθήκοντα του πολιτικού προσωπικού στις οργανικές  τους μονάδες σε επίπεδο γραφείου και τμήματος στον τομέα της διοικητικής υποστήριξης τους.
  Οφείλουμε εδώ να επισημάνουμε ότι ο επαγγελματισμός, η αξιοπιστία, η φερεγγυότητα και η επάρκεια των εργαζομένων, αλλά και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορούν πρωτίστως τους διοικούντες.
   4. Η προστασία του δημοσίου συμφέροντος προκύπτει και από το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών που δυστυχώς δεν αποτυπώνεται πουθενά. Πόσο άραγε στοιχίζει η εργατοώρα για το πενθήμερο των εργαζομένων αστυνομικών τόσο των μάχιμων όσο και των σε υπηρεσία γραφείου; Συμβαδίζει με το κόστος της εργατοώρας στην σύγχρονη αγορά εργασίας στην Ελλάδα της κρίσης;  
  5. Η επιχειρηματολογία για το ειδικό μισθολόγιο και η εξαίρεση του πολιτικού προσωπικού από αυτό, που ωστόσο δεν ισχύει και για  το αστυνομικό προσωπικό που ασκεί καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης τόσο στις κεντρικές όσο και στις περιφερειακές υπηρεσίες, δικαιολογεί την απαίτηση για εκτέλεση των πάρεργων της ΕΛ.ΑΣ. από τους Πολιτικούς Υπαλλήλους όπως αυτά ορίζονται κατά το δοκούν υπηρεσιακά η συνδικαλιστικά κάθε φορά;
  6. Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στην ΕΛ.ΑΣ. ν’ αναθέτει τη φρούρηση για λόγους ασφαλείας των κτιριακών της εγκαταστάσεων σε πολιτικούς υπαλλήλους και σε αστυνομικούς σε υπηρεσία γραφείου, έστω και για την καταγραφή;
  7. Μήπως η καταβολή του πενθημέρου και στους αστυνομικούς σε υπηρεσία γραφείου απαιτεί και εκπτώσεις στην ασφάλεια;
  8. Εκκρεμούν ακόμα οι απαντήσεις των υπευθύνων και αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων σε μια σειρά ερωτημάτων και συναφών αιτημάτων μας ( θέσεις ευθύνης Πολιτικού Προσωπικού, εργασία πέραν του πενθημέρου, καθηκοντολόγιο και περιγράμματα θέσεων,( e-goal setting ) αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. με  ενίσχυση των  Πολιτικών Υπαλλήλων δια μέσου της κινητικότητας στο Δημόσιο κ.λ.π. )
  Αναμένουμε τις θέσεις της ηγεσίας για τα ανωτέρω  θέματα και είμαστε στη διάθεσή σας για συνάντηση, ώστε να εξεταστεί από κοινού η δυνατότητα εκσυγχρονισμού του καθηκοντολογίου των πολιτικών υπαλλήλων ,σύμφωνα με τα προσόντα και τις δεξιότητες που διαθέτει αλλά και τις απαιτήσεις της σύγχρονης Αστυνομίας.


ΠΡΟΣ :   Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο
               κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ 

ΚΟΙΝ.:      -  Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
                    Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ
                -  Γεν. Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας
                    Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ
                -  ΓΕ.Π.Α.Δ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
                   Υποστράτηγο κ. Φώτιο ΤΣΟΛΚΑ
                -  Δ/νση Οργάνωσης και Νομ. Υποστήριξης
                -  Δ. Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αστυνομικό Διευθυντή
                   κ. Δημήτριο ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
                -  Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                -  Σωματεία – Μέλη μας                                                                   

                                                                                                                        Για το Δ.Σ.

                                                                             Ο Πρόεδρος                                                         Η Γεν. Γραμματέας

  
                                                                         Γεώργιος Κολοβός                                                   Μαργαρίτα Κολοβού      


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου