Υπερβάλλουσα μείωση ( προσωπική διαφορά ) Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.

Αρ. πρωτ.: 78
Αθήνα 30-6-2016

Κύριε Υπουργέ ,
                                                                                               
  Στο προσχέδιο του Νόμου του ΥΠΕΣΔΑΑ με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις» το οποίο έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα www.aftodioikisi.gr αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:                                                                                                                                                          
Άρθρο 49 - Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών
“[…] 2. «Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του Ν.4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της

ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του Ν.4223/2013, όπως ισχύει σε ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων, των υπαλλήλων που τεθήκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα κατ’εφαρμογή του άρθρου 129 του Ν.4199/2013, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 90 του
Ν.4172/2013, οι οποίοι υπηρετούσαν στην ΥΑΣΒΕ και την ΕΥΔΕ ΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, της πρώην ΓΓΔΕ, του Υπουργείου, Μεταφορών και Δικτύων και που επανήλθαν στην υπηρεσία, δυνάμει των διατάξεων του Ν.4325/2015 (Α’47) και του άρθρου 129 του Ν.4199/2013 αντίστοιχα. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού και με άλλες διατάξεις εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας.
  Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς), ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των Ν.4223/2013 και 4199/2013 και μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4354/2015 όπως ισχύει».
  Για τους υπόλοιπους υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα οι οποίοι προήλθαν από την διαθεσιμότητα του 2012 (Ν.4093/2012) δεν γίνεται καθόλου μνεία παρόλο που ήταν η πρώτη διαθεσιμότητα και αφορούσε 1800 άτομα.
Επειδή:
1.    στο φορέα μας με το Ν.4093/2012 μετατάχθηκαν 650 άτομα εκ των οποίων οι 120 περίπου είχαν υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) ως αποτέλεσμα μείωσης των αποδοχών τους με βάση τις διατάξεις του Ν.4024/2011
2.    οι συνάδελφοι αυτοί πέραν της περικοπής της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς τους) - απόρροια της εγκυκλίου του ΓΛΚ του 2015 – υποχρεούνται και επιστρέφουν στον φορέα μας υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) δύο ετών (2), παρόλο που στην εγκύκλιο του ΓΛΚ αναφέρει ότι “.... ήδη καταβληθείσες αποδοχές δεν αναζητούνται.” και
3.    Επειδή η Υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) δεν είναι  επίδομα αλλά δεδουλευμένα

 Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβαση σας ως προς την αποκατάσταση της αδικίας που βιώνουν για μία ακόμη φορά οι συνάδελφοι αυτοί. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ το εν λόγω άρθρο να διαμορφωθεί αντίστοιχα και να συμπεριλάβει τους συναδέλφους αυτούς ως εξής:
Άρθρο 49 - Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών
“[…] 2. «Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του Ν.4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων Ζ4,Ζ2,Ζ1 του Ν. 4093/2012, των υπαλλήλων στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του Ν.4223/2013, όπως ισχύει σε ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων, των υπαλλήλων που τεθήκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα κατ’εφαρμογή του άρθρου 129 του Ν.4199/2013, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.4172/2013, οι οποίοι υπηρετούσαν στην ΥΑΣΒΕ και την ΕΥΔΕ ΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, της πρώην ΓΓΔΕ, του Υπουργείου, Μεταφορών και Δικτύων και επανήλθαν στην υπηρεσία. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού και με άλλες διατάξεις εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας.
  Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς), ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των Ν.4093/2012,  Ν.4223/2013 και 4199/2013 και μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4354/2015 όπως ισχύει. Τυχόν αποδοχές  που έχουν παρακρατηθεί επιστρέφονται».
  Γνωρίζοντας την βούληση αλλά και την πλήρη διαφωνία σας σχετικά με το άδικο μέτρο της διαθεσιμότητας, είμαστε βέβαιοι ότι και αυτή τη φορά θα μεριμνήσετε για την πλήρη αποκατάσταση των αδικιών όλων, ανεξαιρέτως, των διαθέσιμων υπαλλήλων συμπεριλαμβανομένων  και του Ν. 4093/2012.
  Άλλωστε η οικονομική επιβάρυνση εκτιμάται ασήμαντη και άνευ ουσίας για τον κρατικό Προϋπολογισμό.
                                                                                                                                                                    

 ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Εσωτερικών και
              Διοικητικής  Ανασυγκρότησης
             κ. Παναγιώτη ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ
          2. Αν. Υπουργό Εσωτερικών και
              Διοικητικής Ανασυγκρότησης
              κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
          3. Αν. Υπουργό Εσωτερικών και
              Διοικητικής Ανασυγκρότησης   
              κ. Χριστόφορο ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ
          4. Αν. Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών
              κ. Δημήτριο ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΚΟΙΝ.: 1. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
          2. Σύλλογοι  – Μέλη μας
                                                                                             
                                                                                                       Για το Δ. Σ.

                                                          Ο Πρόεδρος                                                            Η Γενική Γραμματέας


                                                  Γεώργιος Κολοβός                                                           Μαργαρίτα Κολοβού      
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου