ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. Ν. ΤΟΣΚΑ

Αθήνα 12-10-2017
Αρ.πρωτ.: 116

Κύριε Υπουργέ,

Η επιλογή πολιτικών υπαλλήλων ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3528/2007. Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο πρέπει να ορίζονται συγκεκριμένα οι οργανικές μονάδες που προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι. Όταν αυτό δεν γίνεται, όπως στο σχέδιο νόμου «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και άλλες διατάξεις», θεωρείται πως δεν συντρέχουν λόγοι για ορισμό Προϊσταμένου από το πολιτικό προσωπικό.


  Εύλογα γεννώνται τα ερωτήματα:
1.    Γιατί αποκλείεται το πολιτικό προσωπικό από την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων, σε μια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου και τι εξυπηρετεί η κάλυψη όλων των θέσεων Προϊσταμένων ( Διευθυντών και Τμηματαρχών) από το  ένστολο προσωπικό και μόνο;  Δεν είναι αρκετές οι πολυάριθμες  θέσεις Προϊσταμένων στις διοικητικές υπηρεσιακές μονάδες του φορέα  και κρίνεται υποχρεωτική η στελέχωση της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. από ένστολο προσωπικό;
2.    Τι ακριβώς εξυπηρετεί η στελέχωση κατά αυτόν τον τρόπο της παραπάνω Υπηρεσίας με τη διαδικασία της ρύθμισης «κατά παρέκκλιση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων»;
3.    Υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες για την υποβολή των προτάσεων και πού ανακοινώθηκαν;
  Από όσα εκτέθηκαν παραπάνω, αβίαστα προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα:
1.    Το πρόγραμμα κινητικότητας στο Δημόσιο πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως από το σύνολο του πολιτικού προσωπικού του φορέα με την επιλογή μετακίνησής του σε όλο τον δημόσιο τομέα.
2.    Η μόνιμη τακτική της εξαίρεσης αποτελεί προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του φορέα και τις φυσικές ηγεσίες των Σωμάτων.
3.    Η μείωση των θέσεων που προΐσταται πολιτικό προσωπικό θεωρείται πλέον  δεδομένη, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις που δίνονται διαχρονικά.
4.    Οι ευθύνες για τη διαιώνιση της αρνητικής συνολικά διαχείρισης του πολιτικού προσωπικού είναι καταγεγραμμένες και πρέπει να αποδίδονται με παρρησία και συνέπεια.

   
   ΠΡΟΣ : Αν. Υπουργό Εσωτερικών
               κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ

   ΚΟΙΝ.: Συλλόγους – Μέλη μας 

                                                            
                                                                                                           Για το Δ.Σ.

                                                             Ο  Πρόεδρος                                                             Η Γενική  Γραμματέας

        
                                                          Γεώργιος Κολοβός                                                       Μαργαρίτα Κολοβού                                                             


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου