Μετακινήσεις Υπαλλήλων στη Γ.Γ.Π.Π.

Αρ. πρωτ.: 131
Αθήνα 30-5-2018

 

   Σχετ.: Υπ΄αριθ.: 5/2018 έγγραφο Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

   Κύριε Υπουργέ,

   Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία των Δημοσίων Υπηρεσιών, τις οργανικές διατάξεις και τις ισχύουσες αποφάσεις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του αρμόδιου Υπουργού

προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικού και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εντάσσονται στις αρμοδιότητές του και όσες απορρέουν από το Ν. 4270/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


   Στο σύνολο των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών στον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικού και Διαχείρισης Υλικού της Γ.Γ.Π.Π. βάσει της υπ΄ αριθ. 9192/28-12-2015 (Φ.Ε.Κ. 2884 τ. Β΄) απόφασης περί μεταβίβασης της άσκησης αρμοδιοτήτων Δημοσίου Λογιστικού χαρακτήρα εντάσσονται αρμοδιότητες διατάκτη στο πλαίσιο οικονομικών διαδικασιών.
   Με την υπ΄αριθ. 6569/18-05-2018 απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννης ΚΑΠΑΚΗΣ παρεμβαίνει ευθέως και τροποποιεί τη λειτουργία των Υπηρεσιών, μεταθέτοντας 7 υπαλλήλους άμεσα, αιφνιδιαστικά και εν αγνοία των Υπηρεσιακών παραγόντων, χωρίς να προβάλει πειστικά επιχειρήματα για την αναγκαιότητά της. Ο τρόπος έκδοσης της συγκεκριμένης απόφασης δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά τόσο για τον χρόνο που επιλέχθηκε, όσο και για τη σκοπιμότητά του, αφού:
   α) Αγνοήθηκε η επιλογή ανάθεσης καθηκόντων διατάκτη από τον αρμόδιο Υπουργό, στο πρόσωπο της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικού και Διαχείρισης Υλικού της Γ.Γ.Π.Π.
   β) Αγνοήθηκαν οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες για τις προθέσεις και τους λόγους που επέβαλαν την ξαφνική απόφαση και δεν γνωρίζουμε τη θέση και τις πιθανές αντιρρήσεις τους.
   γ) Άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Γενικού Διευθυντή δεν προβλέπεται και ούτε δικαιολογούνται παρεμβάσεις κατάργησης της οργανωτικής δομής των Υπηρεσιών. Εξάλλου αν κρίνεται αναγκαία η λειτουργία της Γενικής Δ/νσης για την Πολιτική Ηγεσία, μπορεί να προωθήσει, έστω και τώρα, την επιλογή της για τη σύστασή της και να εφαρμόζεται ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας και να αποφεύγονται οι απροκάλυπτες παρεμβάσεις για το βόλεμα ημετέρων.
   δ) Παραβιάζεται στο πρόσωπο της Προϊσταμένης κ. Μαρίας Λυβιάκη ευθέως ο συνδικαλιστικός νόμος 1264/82 ως Πρόεδρος του πρωτοβάθμιου Συλλόγου της Γ.Γ.Π.Π. και προκαλείται σε βάρος της οικονομική ζημία.
   Θέλουμε να πιστεύουμε πως δεν τίθεται θέμα νομιμότητας δαπανών και επικείμενες αποφάσεις καταλογισμού ή κατάργησής τους.
   Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε αναγκαία την άμεση ανάκληση της απόφασης 6569/18-05-2018, διαφορετικά είμαστε υποχρεωμένοι να προσβάλλουμε την απόφαση στα Διοικητικά Δικαστήρια και να ζητήσουμε τη συνδρομή και την υποστήριξη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την παραπομπή στην επιτροπή του άρθρου 15 του Ν.1264/82.

Προς: 1. Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ
            2. Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
            3. Γεν. Γραμμ. Πολιτικής Προστασίας κ. Ιωάννη ΚΑΠΑΚΗ
            4. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Κοιν.: Σύλλογοι - Μέλη μας
                        
                                                                                                   
                                                                                                                Για το Δ.Σ.

                                                           Ο Πρόεδρος                                                                Η Γενική Γραμματέας

                                                     Γεώργιος Κολοβός                                                             Μαργαρίτα Κολοβού    


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου