Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Αρ. πρωτ.: 136
Αθήνα 4-7-2018


Μέχρι το Δεκέμβριο του 2018 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των μονίμων πολιτικών υπαλλήλων και των δύο (2) αντίστοιχα ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) πολιτικών υπαλλήλων στο πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ( πρώην Υ.Δ.Τ. και Π.Π).   Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εκλογές είναι υποχρεωτικές και πολύ σημαντικές για τον καθένα από εμάς, αφού οι αιρετοί εκπρόσωποι συμμετέχουν στο 5μελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο και μας εκπροσωπούν σε ζητήματα που μας αφορούν (μεταθέσεις, αποσπάσεις, προαγωγές, πειθαρχικά κ.λπ.)

   Στις εκλογές αυτές το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, η οποία εκπροσωπεί με τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους της τους μόνιμους και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλους της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και της Γ.Γ.Π.Π., αποφάσισε - όπως κάθε φορά – τη συγκρότηση και στήριξη ψηφοδελτίου με την επωνυμία «ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ».

   Ως εκπρόσωποι του ψηφοδελτίου ορίστηκαν για το μόνιμο προσωπικό ο Παύλος ΜΑΥΡΙΔΗΣ και για το Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό η Ειρήνη ΝΟΜΙΚΟΥ.

   Προκειμένου το «ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» να γίνει όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό και χωρίς διακρίσεις, καλούμε τα Δ.Σ. των Συλλόγων μας να ενημερώσουν τα μέλη τους , να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο και όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα.

   Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι κάποιος υποψήφιος είναι να ανήκει στην κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχει βαθμό τουλάχιστον Γ.

   Στην αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να δηλώνεται η αποδοχή του εκπροσώπου του ψηφοδελτίου.

   Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (εφορευτική επιτροπή ) στο fax 2131527716 μέχρι και την Τρίτη 10-7-2018.


  
   Προς: Συλλόγους - Μέλη μας


                                                                                

                                                                                                         Για το Δ.Σ.

                                                          Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας

                                                      
                                                      Γεώργιος Κολοβός                                                    Μαργαρίτα Κολοβού


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου