Αξιοποίηση πολιτικού προσωπικού.

Αθήνα 19-5-2019
Αρ. πρωτ.: 159


    Στα πλαίσια των προσπαθειών της Ομοσπονδίας μας για την αξιοποίηση του Πολιτικού Προσωπικού, με απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα, όσον αφορά τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού ( Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.) από πολιτικούς υπαλλήλους.


    Συγκεκριμένα, η επιλογή και τοποθέτηση του συναδέλφου κ. Νικόλαου ΧΡΗΣΤΟΥ στη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ενός στελέχους με πολύχρονη εμπειρία, ειδικές γνώσεις και ικανότητες, καθώς και πλούσια υπηρεσιακή δράση), αποτελεί για το Πολιτικό Προσωπικό σημαντική αναγνώριση, αναφορικά με τη συνεισφορά του στο παραγόμενο έργο των Σωμάτων και Υπηρεσιών του φορέα μας.
    Ως εκ τούτου, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των δομών και των Υπηρεσιών του Υπουργείου μας, διανοίγεται ο δρόμος για την περαιτέρω αξιοποίηση στελεχών μας, τόσο σε θέσεις ευθύνης, όσο και στις θέσεις που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση του νέου οργανισμού του Υπουργείου και την τελική διαμόρφωση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.
    Επομένως, οι συνάδελφοι οι οποίοι εκτιμούν ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα έχουν την ευκαιρία, εφόσον το επιθυμούν, να αξιοποιηθούν και να εξελιχθούν υπηρεσιακά.
    Συνεπεία των ανωτέρω, καλούμε όλους τους συναδέλφους που διαθέτουν την ικανότητα, την εμπειρία και τις απαιτούμενες δεξιότητες σε θέματα που άπτονται της διοικητικής - οικονομικής υποστήριξης, να ανταποκριθούν θετικά στην στελέχωση των νέων δομών, καθώς επίσης και τους Συλλόγους – Μέλη μας, να στηρίξουν με όλες τις δυνάμεις τους την προσπάθεια αναβάθμισης και περαιτέρω αξιοποίησης του Πολιτικού Προσωπικού.


   Προς : Συλλόγους - Μέλη μας


     

                                                                                                Για το Δ.Σ.
                                           
                                                    Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας


                                             Γεώργιος Κολοβός                                                                  Παύλος Μαυρίδη
ς


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου