Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού.

Αθήνα 29-6-2019

Αριθμ. πρωτ.: 162

 

     Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθ. 62, ΦΕΚ Ά 101, 18-06-2019, έγινε η σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού, κάνοντας πράξη ένα διαχρονικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας.

     Αποστολή της νεοσύστατης Γενικής Διεύθυνσης είναι η εναρμόνιση, ο συντονισμός και η μέριμνα για τα θέματα που αφορούν το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί σε μονάδες ή Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

     Η ανωτέρω Γενική Διεύθυνση διαρθρώνεται σε δυο (2) Διευθύνσεις και τέσσερα (4) Τμήματα και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Για την στελέχωση της συνεστήθησαν είκοσι μια (21) θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων.

     Η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί στενά όλες τις διαδικασίες για την ενεργοποίηση της νέας Γενικής Διεύθυνσης, συμβάλλοντας με όλες τις δυνάμεις της για την αξιοποίηση των πολιτικών υπαλλήλων και την αναβάθμιση του ρόλου τους στο Υπουργείο μας.


     Προς: Συλλόγους - Μέλη μας

 

                                                                                                        Για το Δ.Σ.

                                                          Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας


                                                      
Γεώργιος Κολοβός                                                              Παύλος Μαυρίδης


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου