Σύσταση Γραφείων Πολιτικού Προσωπικού στα Επιτελεία των ΓΕ.Π.Α.Δ.

Αθήνα 13-1-2020
Αριθμ. πρωτ.: 178


    Σας ενημερώνουμε ότι ικανοποιείται ένα απο τα αιτήματα της Ομοσπονδίας μας, αναφορικά με τη δημιουργία Γραφείων Πολιτικού Προσωπικού σε όλα τα Επιτελεία των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων ( ΓΕ.Π.Α.Δ. ) της χώρας, κατόπιν της από της 31-12-2019 έκδοσης του π.δ. 111 ( ΦΕΚ 216 τ. Α'/ 31-12-2019 ).

    Συγκεκριμένα, στο άρθρο 5 του ανωτέρω π.δ. μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι << Στην παράγραφο 7 του άρθρου 39 του π.δ. 178/2014 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής : Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της περίπτωσης β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος.>>

    Ευελπιστούμε ότι με την ανωτέρω διάταξη αναβαθμίζεται περαιτέρω ο ρόλος του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας πανελλαδικά, ενώ παράλληλα επιλύονται σημαντικά προβλήματα που άπτονται της καθημερινής λειτουργίας του.

 

Προς: Συλλόγους - Μέλη μας
                                                                                        Για το Δ.Σ.

                                               Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γενικός Γραμματέας


                                         Γεώργιος Κολοβός                                                   
Παύλος Μαυρίδης


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου