Αποχώρηση Μελών

Αθήνα 4-10-2021

Αρ. πρωτ.: 207       Στην Ομοσπονδία μας, το 2013, με χαρά υποδεχθήκαμε από διάφορους φορείς προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (εντάχθηκαν 628 στην ΕΛ.ΑΣ και 40 στο Πυροσβεστικό Σώμα), όπως επίσης και το 2017 υποδεχθήκαμε μεγάλο αριθμό Δημοτικών Αστυνομικών, λόγω κατάργησης των θέσεών τους (τελικώς εντάχθηκαν ως πολιτικοί υπάλληλοι 221).


       Εντούτοις, με το Π.Δ. 70 / 2021 (ΦΕΚ 161,τ.Γ’) συνεστήθη την 09-09-2021 το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο οποίο μεταφέρονται, μεταξύ άλλων, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα.
       Οι παραπάνω εξελίξεις, δυστυχώς, καθιστούν αδύνατη την περαιτέρω συνδικαλιστική εκπροσώπηση των πολιτικών υπαλλήλων που εμπίπτουν στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας από την Π.Ο.Π.Π.-Υ.Δ.Τ., καθόσον δεν υπάγονται πλέον στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
       Με ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρετούμε συναδέλφους, φίλους και συνεργάτες, με τους οποίους πορευτήκαμε μαζί σε κοινούς αγώνες και διεκδικήσεις και τους ευχόμαστε δημιουργική σταδιοδρομία και καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους στο νεοσύστατο Υπουργείο.


       Προς: Συλλόγους - Μέλη μας
                                                                                               

 

                                                                                                         Για το Δ.Σ.
                                 
                                                           Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

                                                      Γεώργιος Κολοβός                                                                  Παύλος Μαυρίδης


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου