Έντονη διαμαρτυρία της Ομοσπονδίας και των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων της στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

              Αρ. Πρωτ.: 246                                                                                                                                                                                  Αθήνα, 23/02/2023

 

                                                                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                        Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσωπικού
                                                                                                                    και
                                                                                            Πρωτοβάθμιων Συλλόγων – Μελών της.
     

      Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού και όλοι οι πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι – Μέλη της στην επικράτεια εκφράζουν από κοινού την οργή και τη βαθιά απογοήτευση του συνόλου των πολιτικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας, για την πρωτοφανή αδιαφορία και τις ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις του νυν Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ, ο οποίος μέχρι σήμερα αδιαφορεί προκλητικά απέναντι στα καίρια προβλήματα και τα δίκαια αιτήματά μας.

      Είναι γεγονός ότι, μετά την από 23-02-2022 συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με τον Υπουργό, από τις δηλώσεις του, πρόσκαιρα διαφάνηκε ακτίνα φωτός στη ζοφερή επαγγελματική πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι πολιτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Επειδή όμως μπορεί το ψέμα να τρώγεται καλομαγειρεμένο, αλλά η αλήθεια τρώγεται ωμή, η πραγματικότητα για το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ως εξής:

Α. Με σειρά αποφάσεων, μέχρι σήμερα έχει παρασχεθεί δικαίωμα Υγειονομικής Περίθαλψης σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία της χώρας, μεταξύ άλλων:

    • στο μόνιμο εν ενεργεία και εν αποστρατεία Ένστολο Προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.
    • στους υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών των εν ενεργεία και συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
    • σε 40 υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ετησίως.
    • στους υφιστάμενους και διατελέσαντες διοικητές και υποδιοικητές και τους συνταξιούχους πολιτικούς υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.
    • στους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
    • στους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στα μέλη των οικογενειών τους.
    • στους πολιτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος και στα μέλη των οικογενειών τους.

      Είναι άραγε σε θέση ο Υπουργός κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ να μας εξηγήσει, για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν έχει παρασχεθεί το ίδιο δικαίωμα στους πολιτικούς υπαλλήλους της ΕΛ.ΑΣ. και για ποιο λόγο μας αντιμετωπίζει ως «φτωχούς συγγενείς», των οποίων η υγεία έχει δευτερεύουσα αξία, σε σχέση με τους ανωτέρω υπαλλήλους;

      Είναι άραγε σε θέση ο Υπουργός κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ να μας εξηγήσει, για ποιο λόγο οι πολιτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τελικώς (και ορθά κατά την άποψή μας) απέκτησαν δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της χώρας, μετά την αποχώρησή τους από το Υπουργείο του οποίου πολιτικά προΐσταται ο ίδιος και αφού εντάχτηκαν στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας;

      Γνωρίζει άραγε ο Υπουργός κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ότι αρκετοί από τους πολιτικούς υπαλλήλους της ΕΛ.ΑΣ. για τους οποίους αδιαφορεί, είναι τα τέκνα, οι σύζυγοι και οι αδελφοί, πεσόντων στο καθήκον ή βαριά τραυματισμένων ένστολων συναδέλφων μας;

      Β. Το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής αστυνομίας, ως κατηγορία προσωπικού χωρίς κανενός είδους αμοιβή επιδοματικού χαρακτήρα (ίσως και η μοναδική στο Ελληνικό Δημόσιο), διαχρονικά έχει εκφράσει την επιθυμία να αυξήσει τη συμμετοχή του στο παραγόμενο έργο της ΕΛ.ΑΣ, παρέχοντας εργασία πέραν του υποχρεωτικού πενθημέρου, με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις, με τους ένστολους συναδέλφους μας.

      Σημειώνεται ότι η ως άνω πρόταση εργασίας (όχι επιδόματος) :

    • τυγχάνει της έγγραφης αποδοχής της Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος, επί τη βάσει της χρησιμότητάς της.

    • συνεπάγεται μηδαμινή δημοσιονομική επιβάρυνση.

      Είναι άραγε σε θέση ο Υπουργός κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ να μας εξηγήσει, για ποιους λόγους δεν υλοποιείται η ως άνω πρόταση εργασίας;

      Γ. Στην Ελληνική Αστυνομία, υπηρετούν 1245 πολιτικοί υπάλληλοι με τακτική σχέση εργασίας (μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου). Στην πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου μας, μετ’ επιτάσεως, έχει τεθεί από τα συνδικαλιστικά μας όργανα ότι :

    • Από τους ανωτέρω, 351 συνάδελφοι μας είναι απόφοιτοι ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αρκετοί δε είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών. Εντούτοις, αρκετοί εξ αυτών υπηρετούν σε μη επιτελικές Υπηρεσίες του Σώματος και σε αντικείμενα εργασίας, τα οποία δεν συνάδουν με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα.
    • Οι θέσεις ευθύνης στην Ελληνική Αστυνομία οι οποίες απευθύνονται σε προσοντούχους πολιτικούς υπαλλήλους είναι ελάχιστες.
    • Το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., αντί να ενισχύεται μέσω του Εθνικού Συστήματος Κινητικότητας, προς απελευθέρωση πολύτιμων αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς καμία αναγνώριση της προσφοράς του στο έργο της ΕΛ.ΑΣ και χωρίς καμία παροχή, δικαίως φυλλοροεί προς άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

      Είναι άραγε σε θέση ο Υπουργός κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ να μας εξηγήσει, για ποιους λόγους «τιμωρεί» το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., αποστερώντας από τους συναδέλφους μας τα δικαιώματα της υπαλληλικής σταδιοδρομίας, της ίσης μεταχείρισης και της ισότιμης προσφοράς στην Ελληνική Αστυνομία;
     
      Στις περιπτώσεις που οι μετατάξεις των πολιτικών υπαλλήλων της ΕΛ.ΑΣ. προς άλλους φορείς του δημοσίου εξαρτώνται από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ποια στάση θα υιοθετήσει ο Υπουργός που διερωτήθηκε «για ποιο λόγο υπάρχουν πολιτικοί υπάλληλοι σε αυτό το Υπουργείο…»;

      Δ. Όταν την 05-12-2022 εξαγγέλθηκε καταβολή επιδόματος 600 €, μεταξύ άλλων και στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (ορθά και επιβεβλημένα κατά την άποψή μας), ως αποζημίωση του προσωπικού για την πρόσθετη εργασία την οποία κατέβαλε λόγω της αυξημένης επιχειρησιακής λειτουργίας που απαιτήθηκε για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, επιμελώς παραλείφθηκε από τον κατάλογο των δικαιούχων το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, εντείνοντας το ήδη υπάρχον αίσθημα άνισης μεταχείρισης και υποβάθμισης.

      Είναι άραγε σε θέση ο Υπουργός κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ να μας εξηγήσει, για ποιους λόγους οι πολιτικοί υπάλληλοι οι οποίοι ενεπλάκησαν στις επιχειρησιακές δράσεις για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών (π.χ. υπάλληλοι οδηγοί που μετέφεραν προσωπικό στα σύνορα με την Τουρκία στον Έβρο και παρέμειναν εργαζόμενοι επί δεκαπενθημέρου, μηχανικοί που ακόμα και τώρα ασχολούνται με την κατασκευή του φράχτη στον Έβρο και του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Ορεστιάδας, πολιτικοί υπάλληλοι που εργάζονται καθημερινά στη Δ/νση Διαχείρισης Μετανάστευσης / Α.Ε.Α.), δεν έλαβαν το ως άνω επίδομα;

      Επιπροσθέτως, είναι σε θέση ο Υπουργός κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ να μας εξηγήσει, για ποιους λόγους οι πολιτικοί υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται στη διοικητική υποστήριξη δεν έλαβαν το ως άνω επίδομα, τη στιγμή που το έλαβαν χιλιάδες ένστολοι συνάδελφοί μας, με ίδια καθήκοντα και σε ίδιες Υπηρεσίες;

      Από την εκκωφαντική σιωπή στις αλλεπάλληλες επιστολές της Ομοσπονδίας μας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ και τη δύσκολη, έως αδύνατη, επικοινωνία με το γραφείο του, είναι προφανές ότι σε κανένα από τα ανωτέρω ερωτήματα δεν υπάρχουν απαντήσεις, έστω και κάλπικες... Οφείλουμε όμως να ενημερώσουμε ότι το πολιτικό προσωπικό, μέσω της Ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων Συλλόγων – Μελών της, σε πείσμα κάποιων θα συνεχίσει να διεκδικεί, για τον απλό λόγο ότι τα αίτηματά μας στηρίζονται στο δίκαιο και την αλήθεια..

                                                                    «Το γαρ ψεύδεσθαι δουλοπρεπές και πάσιν ανθρώποις ουκ άξιον μιμείσθαι..»

 

                                                                                          Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Π. - Υ.Δ.Τ.
                                                 
                                                                    Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας
                                                                Γεώργιος Κολοβός                                          Παύλος Μαυρίδης

                                                                       
                                                                             
                                                                               
                                                                           Για το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ Π.Π. ΥΠ.Π.Τ.Π. ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ

                                                                    Ο Πρόεδρος                                           Η Γενική Γραμματέας
                                                          Κων/νος Ζαχαρόπουλος                                           Αλεξάνδρα Ντάκα

                                                               
                                                                   Για το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ Π.Υ. ΕΛ.ΑΣ. ΚΑΙ Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
                               
                                                                    Ο Πρόεδρος                                          Η Γενική Γραμματέας
                                                             Δημήτριος Κεραμυδάς                                    Θεοδοσία Δρατζίδου

                                                                             
                                                                                    Για το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ Π.Υ. Υ.Δ.Τ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

                           
                                                                    Η Πρόεδρος                                          Η Γενική Γραμματέας
                                                               Ελπινίκη Ζουμπελούλη                                    Ασπασία Χήτα

                                                             
                                                                    Για το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ Π.Π. ΕΛ.ΑΣ.ΚΑΙ Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

                                                                   Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας
                                                           Ιωάννης Παπανδρέου                                       Ματθαίος Μπότσαρης

                                                                                   
                                                                                    Για το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ Π.Υ.ΚΡΗΤΗΣ Υ.Δ.Τ.

                                                                   Η Πρόεδρος                                            Η Γενική Γραμματέας
                                                               Μαρία Σωμαράκη                                           Κων/να Τσιμινικάκη

                                                                         
                                                                           Για το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ Π.Υ. Υ.Δ.Τ. ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

                                                                   Η Πρόεδρος                                            Η Γενική Γραμματέας
                                                                 Βιολέτα Αργύρη                                         Αθηνά Θεοδωροπούλου

                                                                       
                                                                            Για το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ Π.Υ ΥΠ.τ.Π. ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

                                                                   Η Πρόεδρος                                             Η Γενική Γραμματέας
                                                             Τσαμπίκα Αικατερίνη                                   Μαργαρίτη Αναστασία Σιώζου


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου