Αναβολή 22ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας

 

Αθήνα 18-3-2020
Αρ. πρωτ.: 181

 

       Σας ενημερώνουμε ότι κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας την 13-03-2020, αποφασίστηκε ομόφωνα η αναβολή του 22ου τακτικού συνεδρίου μας, το οποίο αν και είχε προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2020, θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, με γνώμονα την προστασία των συναδέλφων μας από το νέο στέλεχος του κορονοϊού.

Περισσότερα...

Σύσταση Γραφείων Πολιτικού Προσωπικού στα Επιτελεία των ΓΕ.Π.Α.Δ.

Αθήνα 13-1-2020
Αριθμ. πρωτ.: 178


    Σας ενημερώνουμε ότι ικανοποιείται ένα απο τα αιτήματα της Ομοσπονδίας μας, αναφορικά με τη δημιουργία Γραφείων Πολιτικού Προσωπικού σε όλα τα Επιτελεία των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων ( ΓΕ.Π.Α.Δ. ) της χώρας, κατόπιν της από της 31-12-2019 έκδοσης του π.δ. 111 ( ΦΕΚ 216 τ. Α'/ 31-12-2019 ).

Περισσότερα...

Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού.

Αθήνα 29-6-2019

Αριθμ. πρωτ.: 162

 

     Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθ. 62, ΦΕΚ Ά 101, 18-06-2019, έγινε η σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού, κάνοντας πράξη ένα διαχρονικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας.

Περισσότερα...

Αξιοποίηση πολιτικού προσωπικού.

Αθήνα 19-5-2019
Αρ. πρωτ.: 159


    Στα πλαίσια των προσπαθειών της Ομοσπονδίας μας για την αξιοποίηση του Πολιτικού Προσωπικού, με απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα, όσον αφορά τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού ( Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.) από πολιτικούς υπαλλήλους.

Περισσότερα...

Συνάντηση με τη Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Προεδρείου της Ομοσπονδίας.

Αθήνα 21-2-2019

   Μετά από υποβολή σχετικών αιτημάτων, αντιπροσωπεία του Προεδρείου του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, προέβη σε σειρά συναντήσεων με την πολιτική και φυσική ηγεσία στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την προώθηση των θεμάτων που απασχολούν το Πολιτικό Προσωπικό.

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου