Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Αρ. πρωτ.: 136
Αθήνα 4-7-2018


Μέχρι το Δεκέμβριο του 2018 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των μονίμων πολιτικών υπαλλήλων και των δύο (2) αντίστοιχα ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) πολιτικών υπαλλήλων στο πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ( πρώην Υ.Δ.Τ. και Π.Π).

Περισσότερα...

Συνάντηση με Αν. Υπουργό κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ

Αρ. πρωτ.: 133
Αθήνα 5-6-2018


Συνεχίζοντας τις επαφές με την πολιτική και φυσική ηγεσία, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με τον Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα.

Περισσότερα...

Μετακινήσεις Υπαλλήλων στη Γ.Γ.Π.Π.

Αρ. πρωτ.: 131
Αθήνα 30-5-2018

 

   Σχετ.: Υπ΄αριθ.: 5/2018 έγγραφο Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

   Κύριε Υπουργέ,

   Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία των Δημοσίων Υπηρεσιών, τις οργανικές διατάξεις και τις ισχύουσες αποφάσεις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του αρμόδιου Υπουργού

Περισσότερα...

Υποβολή προτάσεων στο Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

                                                                                                                                 Αρ. πρωτ. 124
Αθήνα 2018

   Επειδή βιώνουμε χρόνια επαγγελματικά έναν ιδιότυπο συντεχνιακό και κοινωνικό ρατσισμό – ως μόνιμη και αιώνια εξαιρουμένη κατηγορία προσωπικού - θα ξεκινήσουμε με την πρόταση:
   Ενιαία μεταχείριση όλων των κατηγοριών προσωπικού στο σύνολο του παραγόμενου έργου της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και σε θέματα ένταξης, εξέλιξης, αξιολόγησης, αμοιβής και ασφάλισης με την αναγκαία και ανάλογη εξειδίκευση και εκπαίδευση.
   Για την υλοποίηση της διατυπωθείσας πρότασης πρέπει να δοθούν απαντήσεις άμεσα στα καίρια και κρίσιμα ζητήματα:
     Ειδικότερα:
    . Κοστολογημένη κατανομή και σαφή περιγράμματα άσκησης καθηκόντων για τον προσδιορισμό των οργανικών θέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Περισσότερα...

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης

  Αρ. πρωτ.: 122
Αθήνα 15-2-2018

  Κύριε Υπουργέ,
 
  ---Σας είναι γνωστό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 3655/2008 << Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις>>:
  1. << Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράσθηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων ταμείων του κλάδου πρόνοιας, που λειτουργούν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., εφόσον έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές,

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου