Μετακινήσεις Υπαλλήλων στη Γ.Γ.Π.Π.

Αρ. πρωτ.: 131
Αθήνα 30-5-2018

 

   Σχετ.: Υπ΄αριθ.: 5/2018 έγγραφο Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

   Κύριε Υπουργέ,

   Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία των Δημοσίων Υπηρεσιών, τις οργανικές διατάξεις και τις ισχύουσες αποφάσεις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του αρμόδιου Υπουργού

Περισσότερα...

Υποβολή προτάσεων στο Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

                                                                                                                                 Αρ. πρωτ. 124
Αθήνα 2018

   Επειδή βιώνουμε χρόνια επαγγελματικά έναν ιδιότυπο συντεχνιακό και κοινωνικό ρατσισμό – ως μόνιμη και αιώνια εξαιρουμένη κατηγορία προσωπικού - θα ξεκινήσουμε με την πρόταση:
   Ενιαία μεταχείριση όλων των κατηγοριών προσωπικού στο σύνολο του παραγόμενου έργου της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και σε θέματα ένταξης, εξέλιξης, αξιολόγησης, αμοιβής και ασφάλισης με την αναγκαία και ανάλογη εξειδίκευση και εκπαίδευση.
   Για την υλοποίηση της διατυπωθείσας πρότασης πρέπει να δοθούν απαντήσεις άμεσα στα καίρια και κρίσιμα ζητήματα:
     Ειδικότερα:
    . Κοστολογημένη κατανομή και σαφή περιγράμματα άσκησης καθηκόντων για τον προσδιορισμό των οργανικών θέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Περισσότερα...

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης

  Αρ. πρωτ.: 122
Αθήνα 15-2-2018

  Κύριε Υπουργέ,
 
  ---Σας είναι γνωστό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 3655/2008 << Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις>>:
  1. << Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράσθηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων ταμείων του κλάδου πρόνοιας, που λειτουργούν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., εφόσον έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές,

Περισσότερα...

Επίθεση σε προσωπικό του Β΄Α.Τ. Ηρακλείου Κρήτης

Αρ. πρωτ.: 121
Αθήνα 31-1-2018

Κύριε Γενικέ,

  Με ανακοίνωσή τους, ο Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Κρήτης (αρ. πρωτ. 65/22-12-2017) και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου καταδίκασαν το γεγονός της επίθεσης από πολίτη σε προσωπικό του Β’ Α. Τ. Ηρακλείου - έναν πολιτικό υπάλληλο και έναν αστυνομικό – ο οποίος είχε σκοπό να τους πυρπολήσει, περιλούοντάς τους με εύφλεκτο υλικό. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα χάρη στην έγκαιρη αντίδραση των εργαζομένων που δέχθηκαν την επίθεση και απετράπη η τραγωδία από την παρανοϊκή στόχευση του δράστη.

Περισσότερα...

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. Ν. ΤΟΣΚΑ

Αθήνα 12-10-2017
Αρ.πρωτ.: 116

Κύριε Υπουργέ,

Η επιλογή πολιτικών υπαλλήλων ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3528/2007. Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο πρέπει να ορίζονται συγκεκριμένα οι οργανικές μονάδες που προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι. Όταν αυτό δεν γίνεται, όπως στο σχέδιο νόμου «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και άλλες διατάξεις», θεωρείται πως δεν συντρέχουν λόγοι για ορισμό Προϊσταμένου από το πολιτικό προσωπικό.

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου