ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρ. πρωτ.: 108
Αθήνα 18-5-2017

   Κύριε Υπουργέ,

   Με τις διατάξεις του ν.  4369/2016 (ΦΕΚ Α΄/33) εισάγεται νέο σύστημα αξιολόγησης και για το πολιτικό προσωπικό του φορέα μας.  Δυστυχώς, ο νόμος, δεν έλαβε υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του μικτού χαρακτήρα προσωπικού του πρώην Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και πολλές

Περισσότερα...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρ. πρωτ.: 109
      Αθήνα 24-5-2017

  Κύριε Αρχηγέ,
   
  Παρά το γεγονός ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ.:  1277/17/760283 από 13/4/2017 σχετική, αναφορικά με την απασχόληση του πρώην ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού που εντάχθηκαν με ανέκκλητη δήλωση τους  στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. , περιήλθαν σε γνώση μας πληροφορίες ότι σε πολλές περιπτώσεις το εν λόγω προσωπικό εκτελεί καθήκοντα πέραν των όσων έχουν καθοριστεί.

Περισσότερα...

ΕΦΑΠΑΞ , ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Αρ. πρωτ.: 107
Αθήνα 10-5-2017

   Κύριε Υπουργέ,                                                       
   
   Κατανοούμε απόλυτα τη “συντεχνιακή” αλληλεγγύη και τη βιασύνη σας  για την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων των ένστολων.  Οι μεγάλες μειώσεις μισθών και συντάξεων που προκύπτουν γι’ αυτούς, με την αδυναμία της Κυβέρνησης να εφαρμόσει  τις  αποφάσεις  του  Σ.τ.Ε.,  οδηγούν   σε  οδυνηρή  αφαίμαξη  του εισοδήματός τους.

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρ. πρωτ.: 104
Αθήνα 8-3-2017

 Παρά το γεγονός ότι η ομοιογένεια της ΕΛ.ΑΣ. αποτελούσε και αποτελεί θεμελιώδη στόχο για την αποτελεσματική της λειτουργία, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ένταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών, με δισυπόστατη απεικόνιση αυτής, σε πολιτικό προσωπικό και σε ειδικούς φρουρούς της ΕΛ.ΑΣ.

Περισσότερα...

Επιστολή στον Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Τάξης

Αρ. πρωτ.: 99
Αθήνα 16-1-2017

  Κύριε Γενικέ,

  Είναι προφανές ότι δεν επικοινωνείτε σωστά την πολιτική σας και γι’ αυτό δεν έχουν γίνει γνωστές οι παρεμβάσεις, οι νομοθετικές ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες που μας αφορούν και επιλύουν σοβαρά προβλήματα του πολιτικού προσωπικού.

   Θέματα όπως η αναδιάρθρωση υπηρεσιών, η επικαιροποίηση των οργανισμών ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ. , το  καθηκοντολόγιο, η αξιολόγηση δομών και προσωπικού, η κινητικότητα

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου