Συνάντηση του Προεδρείου με Πολιτική και Φυσική Ηγεσία.

Αθήνα 5-7-2021

 

                                                                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

      Την 1-7-2021 αντιπροσωπεία του Προεδρείου του  Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, συναντήθηκε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ.

Περισσότερα...

Επαναπροκήρυξη εκλογών για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο

                                                                                                                                                                                                                                  Αθήνα 18-6-2021
                                                                                                                                                                                                                                     Αρ. πρωτ.: 196
     Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 192 από 20-04-2021 εγγράφου μας, αναφορικά με τη διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πολιτικών υπαλλήλων, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη διετία 2021-2022, ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΔΟΕΣ 1/4/1230-α’ από 24-05-2021 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, επαναπροκηρύχθηκαν οι ως άνω εκλογές την 29-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 08.00 έως 19.00, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
     

Περισσότερα...

Αναβολή 22ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας

 

Αθήνα 18-3-2020
Αρ. πρωτ.: 181

 

       Σας ενημερώνουμε ότι κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας την 13-03-2020, αποφασίστηκε ομόφωνα η αναβολή του 22ου τακτικού συνεδρίου μας, το οποίο αν και είχε προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2020, θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, με γνώμονα την προστασία των συναδέλφων μας από το νέο στέλεχος του κορονοϊού.

Περισσότερα...

Σύσταση Γραφείων Πολιτικού Προσωπικού στα Επιτελεία των ΓΕ.Π.Α.Δ.

Αθήνα 13-1-2020
Αριθμ. πρωτ.: 178


    Σας ενημερώνουμε ότι ικανοποιείται ένα απο τα αιτήματα της Ομοσπονδίας μας, αναφορικά με τη δημιουργία Γραφείων Πολιτικού Προσωπικού σε όλα τα Επιτελεία των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων ( ΓΕ.Π.Α.Δ. ) της χώρας, κατόπιν της από της 31-12-2019 έκδοσης του π.δ. 111 ( ΦΕΚ 216 τ. Α'/ 31-12-2019 ).

Περισσότερα...

Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού.

Αθήνα 29-6-2019

Αριθμ. πρωτ.: 162

 

     Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθ. 62, ΦΕΚ Ά 101, 18-06-2019, έγινε η σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού, κάνοντας πράξη ένα διαχρονικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας.

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου