Εν τω άμα και το θάμα

Αθήνα 2/10/14

Αριθμ. πρωτ.: 26

Κύριε Υπουργέ,

Η επικοινωνιακή αντεπίθεση που επιχειρείται για την καταγραφή, την προώθηση και την λύση των προβλημάτων, τα οποία ταλανίζουν χρόνια την λειτουργία των Σωμάτων και Υπηρεσιών του φορέα, δεν λύνονται με τις γενικότητες που προβάλλεται σαν εκφρασμένη πολιτική βούληση, αφού κυρίως αποπροσανατολίζουν και στοιβάζουν ταυτόχρονα τις εκκρεμότητες στα συρτάρια των υπηρεσιακών παραγόντων.
Αν πράγματι επιθυμείτε την λύση των προβλημάτων που έχετε ήδη καταγράψει και παλέψει για την λύση τους «ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν».

Περισσότερα...

Μπρός Γκρεμός και Πίσω Ρέμα

Αριθμ.Πρωτ. 25

Αθήνα 1/10/14

Η απόφαση της Κυβέρνησης για ένταξη των επικουρικών ταμείων του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ σε συνδυασμό με τον συντελεστή βιωσιμότητας, τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος  και τη ρήτρα αξιόμαχου από 1-1-2015 σπρώχνουν τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις στο γκρεμό.
Η επιλογή μετατροπής σε επαγγελματικά ταμεία, που θα δημιουργήσουν  αν και εφόσον το αποφασίσουν οι αντιπροσωπευτικότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, είναι το «ρέμα» αφού θα μετατρέψουν την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση σε προαιρετική ιδιωτική πρωτοβουλία των εργαζομένων, με την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Απ΄ την απόφαση και την επιλογή που αναφέραμε πιο πάνω προκύπτουν σοβαρά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Περισσότερα...

Ασκηση καθηκόντων προϊσταμένων

Αριθμ.Πρωτ.: 24

Αθήνα 1/10/14

Κύριε Υπουργέ

Επειδή οι διατάξεις του Ν.4024/2011 ορίζουν την έναρξη της αξιολόγησης των οργανικών
μονάδων του προσωπικού , άρθρο 35 παρ.4, με καταληκτική ημερομηνία την 31-12-13.
   Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4178/2013 όλα τα Υπουργεία υποχρεούνται να εκδώσουν νέους οργανισμούς με προεδρικά διατάγματα που εκδίδει ο οικείος Υπουργός και συνυπογράφουν οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών στα οποία θα προβλέπεται η διάρθρωση , οι στόχοι, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων προσωπικού σε κλάδους – ειδικότητες, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού αυτών.
   Επειδή ο Ν.4275/2014 στο άρθρο 5 τροποποιεί τον Υπαλληλικό Κώδικα και ορίζει ότι την πρώτη φορά, με την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων παύει

Περισσότερα...

Λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Αριθμ. πρωτ.:23

Αθήνα 26/9/14

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 1674/14/1080768 από 30-6-2014 της Δ/νσης Πολιτικού Προσωπικού, ολοκληρώνονται χρονικά 26-9-2014 οι απαραίτητες ενέργειες της διεξαγωγής εκλογών για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

1.  Επειδή οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 122 του ν.4249/2014 κατ΄ ουσία προβλέπουν τρισυπόστατη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αναφορικά με τα θέματα των Υπηρεσιών Ασύλου, Πρώτης Υποδοχής και Αρχής Προσφυγών και διαφοροποιούν την λειτουργία του γεννώνται βασικά ερωτήματα.

Περισσότερα...

Ορθή κρίση

Αθήνα 25/9/14

Αριθμ. πρωτ.22

Στην συνεδρίαση της 24-9-2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑΠΑΣΑ μας γνωστοποιήθηκε ότι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ανακάλεσε και απέστειλε στην Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. τις υπ΄ αριθμ. 110/2013 του Ε΄ Τμήματος και υπ΄αριθμ. 215/2014 του Δ΄ Τμήματος γνωμοδοτήσεις, για οριστική κρίση.

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου