Αίτημα για συνάντηση με Υπουργό.

Αριθμ.Πρωτ.:  15                        Αθήνα,   16-9-2014


  ΠΡΟΣ :     ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  &   
                   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ      
                   κ. Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ

  ΚΟΙΝ :     1. ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
                    Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ                                          
                  2. ΑΡΧΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
                    Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                                         
                  3. Συλλόγους – Μέλη μας       


       
   
Κύριε Υπουργέ,
 
   Αναγνωρίζουμε ότι η προσπάθεια που κάνετε, με τις συνεχείς επισκέψεις και συναντήσεις, για να βελτιώσετε τον τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσματικότητα των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου είναι συγκινητική αλλά δυστυχώς ατελέσφορη.

Περισσότερα...

Προτάσεις για το Π.Δ. «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛ.ΑΣ.» και την υλοποίηση του Νόμου για Πολιτικό Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

Αριθμ.Πρωτ.:  14                        Αθήνα,   10-7-2014

ΠΡΟΣ :        1.ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ      
                       2.ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
                       3.ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
                       4.ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
                       5.ΥΠΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
                       6.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΛ.ΑΣ.
  ΚΟΙΝ :              ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΜΑΣ                           
   
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Δ. «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛ.ΑΣ.» ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

Η Ομοσπονδία μας, σας καταθέτει τις προτάσεις της για την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. και την σύσταση πολιτικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, όπως αυτές διαμορφώθηκαν ομόφωνα κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛ.ΑΣ.

1.Επανασύσταση της Δ/νσης Διαχείρισης Υλικού με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Π.Δ.14/2001. Στην Δ/νση να συσταθούν 3 τμήματα :
•    Ατομικών και Γενικών Εφοδίων
•    Οπλισμού
•    Μεταφορικών και Τεχνικών Μέσων
Στη Δ/νση να προΐσταται Πολιτικός Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Στο τμήμα «Ατομικών και Γενικών Εφοδίων» να προΐσταται Πολιτικός Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

Περισσότερα...

Επιστολή προς κ. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :   13                                                Αθήνα,     8  Ιουλίου  2014

                                ΠΡΟΣ : ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
                                               ΥΠΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
                                               ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΛ.ΑΣ.
                                 ΚΟΙΝ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
                                               ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
                                                ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
                                                ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    Κύριε Αρχηγέ,

     Στην πρόσφατη συνάντησή μας διαπιστώσαμε θετική ανταπόκριση και κατανόηση στα δύσκολα και υπαρκτά προβλήματα του πολιτικού προσωπικού.  Καταγράψαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη βούληση να προχωρήσετε στην άμεση υλοποίηση του ν.4249/2014 και να επανεξετάσετε τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο υπό έκδοση προεδρικό διάταγμα για την αναδιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας.  Θα θέλαμε όμως να δώσετε έμφαση και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού που δυστυχώς προβλέφθηκε η λειτουργία της ως αναβάθμιση και μετονομασία του προϋπάρχοντας Συντονιστικού Επιτελείου με ότι αυτό συνεπάγεται (αγκυλώσεις, επικάλυψη αρμοδιοτήτων, σύγχυση κ.λ.π.).

Περισσότερα...

Επιστολή προς Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαο Δένδια

Αθήνα 6 Μαίου 2014 / Αρ. Πρωτ.: 6

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. 5 από 28-04-2014 εγγράφου μας προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιο Ανδρεουλάκο, το οποίο και επισυνάπτεται, για πληρέστερη ενημέρωση σε σχέση με την αξιολόγηση σας παραθέτουμε αναλυτικά τα ακόλουθα:

Με το Νόμο 4250/2014  <<Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα – Τροποποίηση των Διατάξεων Π.Δ. 318/1992 ( Α΄161)  και λοιπές ρυθμίσεις >>  για τη συγκριτική αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων με τη χρήση της προκαθορισμένης υποχρεωτικής ποσόστωσης στις βαθμολογίες των ετήσιων αξιολογήσεων, καθιερώνεται ένα νέο μοντέλο διαβαθμισμένης αξιολόγησής τους.

Περισσότερα...

Επιστολή προς Γεν. Γραμ. Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιο Ανδρεουλάκο

Αθήνα 28 Απριλίου 2014

Αρ. Πρωτ.: 5

Κύριε Γενικέ,

Θεωρούμε αδιανόητο να ζητήσουμε τη μη εφαρμογή του νόμου για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που πρόσφατα ψηφίσθηκε απ΄την Βουλή.

Φαντάζει ομοίως εξίσου υπερβολικό και παράλογο η οριζόντια εφαρμογή του νόμου σε μια ελάχιστη μειοψηφία (πολιτικό προσωπικό )στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με βάση τα κριτήρια που περιγράφει η διαταγή του Αρχηγείου.

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου