Σύλλογος Πολιτικού Προσωπικού Υ.Δ.Τ. Νοτιοδυτικής Ελλάδας

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού Υ.Δ.Τ. Νοτιοδυτικής Ελλάδας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 28-11-2014, είναι αυτή που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πρόεδρος: Φωτεινόπουλος Βασίλειος
Αντιπρόεδρος: Καπάνταη Χριστίνα
Γενικός Γραμματέας: Παπασταύρου Αλεξάνδρα
Ταμίας: Ντζανής Κωνσταντίνος
Μέλη: Καφρίτσας Αθανάσιος
  Ράλλης Νικόλαος
  Πηλίδης Μάριος