Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Υ.Δ.Τ. Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Υ.Δ.Τ. Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι αυτή που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πρόεδρος: Αργύρη Βιολέτα
Αντιπρόεδρος: Βασιλόπουλος Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας: Μπουγάδη Μαρία
Ταμίας: Καπράλου Βασιλική
Έφορος: Στεργιοπούλου Αναστασία