Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος Μακεδονίας - Θράκης

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος Μακεδονίας - Θράκης μετά τις εκλογές τις 22-5-2015 είναι η εξής:

Πρόεδρος: Φίτζιος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Λεωτόν Δόμνα
Γενικός Γραμματέας: Γεωργαλής Στέργιος
Ταμίας: Γκορτσίλα Ευανθία
Μέλη: Λαγγουρίδου Πανωραία
  Κουλούρη Αικατερίνη
  Δίσλη Ζωή