Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Υ.Δ.Τ. Θεσσαλίας

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Υ.Δ.Τ. Θεσσαλίας μετά τις εκλογές της 5-6-2015 είναι η εξής:

Πρόεδρος: Τζουβάρας Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Μπαμπάτσικος Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας: Ζουμπελούλη Ελπινίκη
Ταμίας: Γκουντελίτσας Ανδρέας
Μέλη: Τζέτζιας Μιχαήλ
  Χήτα Ασπασία
  Κουτσοδημήτρης Δημήτριος