Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Υ.Δ.Τ. Θεσσαλίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Υ.Δ.Τ. Θεσσαλίας μετά την ανασύνθεση της 14-11-2018 είναι η εξής:

Πρόεδρος: Ζουμπελούλη Ελπινίκη
Αντιπρόεδρος: Τζέτζιας Μιχαήλ
Γενικός Γραμματέας: Χήτα Ασπασία
Ταμίας: Γκουντελίτσας Ανδρέας
Μέλη: Μπαμπάτσικος Ιωάννης
  Κουτσοδημήτρης Δημήτριος
  Καφφέ Μαρία