Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Υ.Δ.Τ.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι αυτή που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πρόεδρος: Μαρία Λυβιάκη
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Κώτσης
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Πρεβέντης
Ταμίας: Παναγιώτα Μιχαλοπούλου-Μπράνη
Δημόσιες σχέσεις: Φώτης Νικολόπουλος