Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Υ.Δ.Τ.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι αυτή που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πρόεδρος: Λυβιάκη Μαρία
Αντιπρόεδρος: Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος
Γενικός Γραμματέας: Κατσικόπουλος Παναγιώτης
Ταμίας: Κώτσης Κωνσταντίνος
Δημόσιες σχέσεις: Νικολόπουλος Φώτης