Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Κρήτης Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σύλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Κρήτης Υπουργείου Δημόσιας Τάξης είναι αυτή που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πρόεδρος: Στίνη Ελευθερία
Αντιπρόεδρος: Κουρούπη Όλγα
Γενικός Γραμματέας: Δελήμπασης Δημήτριος
Ταμίας: Ανυφαντή Αικατερίνη
Μέλη: Μανουσάκης Χρήστος
  Σωμαράκη Μαρία
  Δανδουλάκης Αναστάσιος