Σύλλογος Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη είναι αυτή που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πρόεδρος: Άνθης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Πρέντζα Αικατερίνη
Γενικός Γραμματέας: Χρυσικός Αναστάσιος
Αν. Γενικός Γραμματέας: Γιουζέπας Αναστάσιος
Ταμίας: Ζάρακας Στέφανος