Σύλλογος Πολιτικού Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος Ηπείρου - Κέρκυρας

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος Ηπείρου - Κέρκυρας είναι αυτή που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πρόεδρος: Γιάννης Παπανδρέου
Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Δάλαρος
Γενικός Γραμματέας: Ματθαίος Μπότσαρης
Ταμίας: Ελένη - Λαμπρινή Τσίκα
Μέλος: Δάφνη Κωνσταντινίδου
Μέλος: Ευάγγελος Παπανίκος
Μέλος: Βασίλειος Μπίκας