Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι αυτή που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πρόεδρος: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Τσιαμπίκα - Αικατερίνη
Αντιπρόεδρος: ΤΡΙΑΝΤΟΥ Νεκταρία
Γενικός Γραμματέας: ΣΙΩΖΟΥ Αναστασία
Ταμίας: ΒΟΓΙΑΣ Πολυχρόνης
Μέλη: ΙΩΑΝΝΟΥ Μελπομένη