Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Υ.Δ.Τ. Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών Ανατολικής & Δυτικής Αττικής

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Υ.Δ.Τ. Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών Ανατολικής & Δυτικής Αττικής είναι αυτή που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πρόεδρος: Ζαχαρόπουλος Κώστας
Αντιπρόεδρος: Σφυρής Συρίδων
Γενικός Γραμματέας: Παπαευθυμίου Ευθύμιος
Ταμίας: Καγγέλης Γεώργιος
Μέλη: Κιούσης Κωνσταντίνος
  Ντάκα Αλεξάνδρα
  Συρίγος Ματθαίος