Συνάντηση της Ομοσπονδίας με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

Αθήνα 28-4-2016

  Στα πλαίσια των επαφών του, αντιπροσωπεία του Δ. Σ. της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ , συναντήθηκε στις 26-4-2016 με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Π.Σ. κ. Ιωάννη ΚΑΡΑΤΖΙΑ.
  Συζητήθηκαν τα θέματα που απασχολούν το Πολιτικό Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος μεταξύ των οποίων:


Σύσταση Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού στο Π.Σ. και διάρθρωσή της σε τρία τμήματα:
  α) τμήμα μονίμων,  β) τμήμα ΙΔΑΧ και γ) τμήμα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης, συντάξεων και αποδοχών.
 Σύσταση γραφείου νομοθεσίας και αρχείου,
 Άμεση στελέχωση του τμήματος Πολιτικού Προσωπικού με Πολιτικούς Υπαλλήλους.
 Επέκταση και στο Πολιτικό Προσωπικό της εργασίας πέραν του πενθημέρου σε εθελοντική βάση και άλλα.  
   Στη συνάντηση επικράτησε θετικό κλίμα και κατανόηση και προσβλέπουμε σε μια εποικοδομητική και ουσιαστική συνεργασία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας.

                                                              Για το Δ.Σ.

          Ο Πρόεδρος                                                                  Η Γεν. Γραμματέας

    Γεώργιος Κολοβός                                                             Μαργαρίτα Κολοβού


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου