Επιστολή στον Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Τάξης

Αρ. πρωτ.: 99
Αθήνα 16-1-2017

  Κύριε Γενικέ,

  Είναι προφανές ότι δεν επικοινωνείτε σωστά την πολιτική σας και γι’ αυτό δεν έχουν γίνει γνωστές οι παρεμβάσεις, οι νομοθετικές ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες που μας αφορούν και επιλύουν σοβαρά προβλήματα του πολιτικού προσωπικού.

   Θέματα όπως η αναδιάρθρωση υπηρεσιών, η επικαιροποίηση των οργανισμών ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ. , το  καθηκοντολόγιο, η αξιολόγηση δομών και προσωπικού, η κινητικότητα

των υπαλλήλων και τα  σοβαρότερα ζητήματα της επίλυσης του θέματος  των πρώην δημοτικών αστυνομικών, η καθαριότητα η υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας  ενώ έχουν προωθηθεί, δεν λύνονται.
  
   Η υπόσχεσή σας στις 17-6-2016 για συνάντηση και συνεργασία μας  με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και υπηρεσιακούς παράγοντες, χάθηκε στις Πανελλαδικές εξορμήσεις  σας.
  
    Για το  νέο έτος 2017, της αναμενόμενης ανάπτυξης και των δομικών μνημονιακών  μεταρρυθμίσεων ,  θα κάνουμε πράξη αυτό που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια :  να προτείνουμε λύσεις με την προσδοκία να μην τις απορρίπτετε χάριν της ιδιαιτερότητας, της διαφορετικότητας, της ομοιογένειας της ΕΛ.ΑΣ. και άλλα έωλα επιχειρήματα πού χρόνια τώρα μας ταλανίζουν.
  
   Με απλά λόγια, από τότε που ενοποιήθηκαν τα  Σώματα  και με τις αλλεπάλληλες αναδιαρθρώσεις, επανιδρύσεις και αναδομήσεις  της ΕΛ.ΑΣ. , του Π.Σ. και του φορέα , ‘’φθάνουμε στη βρύση αλλά δεν πίνουμε νερό. ‘’
   
   Δώστε επιτέλους λύσεις στα ρεαλιστικά μας προβλήματα.
  
   Οι καιροί ου μενετοί πριν η ελπίδα σβήσει για όλους ‘’ημάς και υμάς’’.

   Αναμένουμε και θα επανέλθουμε κριτικά σε όλες τις μεταρρυθμιστικές επιλογές σας  στη βάση πλέον των αποτελεσμάτων που επιδιώξατε και όχι των ευχολογίων.


ΠΡΟΣ : Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
             κ. Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ       
                    
                                                           
                                                               
                                                                                                        Για το Δ.Σ.
          
                                                       Ο Πρόεδρος                                                               Η Γενική  Γραμματέας
      
     
                                                   Γεώργιος Κολοβός                                                         Μαργαρίτα Κολοβού    


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου