ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρ. πρωτ.: 108
Αθήνα 18-5-2017

   Κύριε Υπουργέ,

   Με τις διατάξεις του ν.  4369/2016 (ΦΕΚ Α΄/33) εισάγεται νέο σύστημα αξιολόγησης και για το πολιτικό προσωπικό του φορέα μας.  Δυστυχώς, ο νόμος, δεν έλαβε υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του μικτού χαρακτήρα προσωπικού του πρώην Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και πολλές

από τις ενστάσεις και αιτιάσεις που είχαμε διατυπώσει με τις υπ΄αριθμ.  πρωτ. 5, 6, και  77 από 28/4/2014 , 6/5/2014 και 28/6/2016 αντίστοιχα  επιστολές μας προς τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης και τους κ.κ. Γενικούς  Γραμματείς Δημόσιας Τάξης  δεν αναιρέθηκαν  σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4250/2014 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.
    Είχαμε επισημάνει και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι χρειάζεται ειδικότερο σύστημα αξιολόγησης των πολιτικών υπαλλήλων στα μικτά υπουργεία, όπου υπάρχουν διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης, καθώς το υπηρετών προσωπικό δεν εμπίπτει στο ίδιο διοικητικό πλαίσιο, και πειθαρχικό δίκαιο, καθιστώντας την εφαρμογή του νόμου περιπτωσιολογική, νομικά ‘’χολή‘‘ και υπηρεσιακά ακρωτηριασμένη .
   Έτσι η εφαρμογή του νόμου, παρότι δεσμευτική, δεν παράγει στέρεα έννομα αποτελέσματα και γι΄αυτό  προτείνουμε την άμεση εξαίρεση του φορέα μας από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, αφού η διαδικασία δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια του νόμου για τα ένστολα και ένοπλα Σώματα Ασφαλείας του πρώην Υπουργείου  Προστασίας του Πολίτη.

 

ΠΡΟΣ: - Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
               κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ 
            - Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
              κ. Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
             - Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
              κ. Ιωάννη ΚΑΠΑΚΗ
            - Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο
              κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
            - Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο Π.Σ.
              κ. Βασίλειο ΚΑΠΕΛΙΟ 
ΚΟΙΝ.:  Σωματεία – Μέλη μας

 

                                                                                                                 Για το Δ.Σ.


                                                              Ο Πρόεδρος                                                                        Η Γεν. Γραμματέας


                                                         Γεώργιος Κολοβός                                                                  Μαργαρίτα Κολοβού                                                                                                                                                         


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου