Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΦΑΠΑΞ

Αρ. πρωτ.: 113
Αθήνα 12-9-2017


      Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:
 
  1. Για τις πρωτοβουλίες σας και τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έχετε θέσει υπόψη του αρμοδίου Διευθυντή της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που εκδίδει αποφάσεις προκαταβολής σύνταξης και είναι ικανά να διασφαλίσουν την ουσιαστική κρίση περί συνδρομής των αναγκαίων και ικανών προϋποθέσεων απονομής του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στον αιτούντα και ταυτόχρονα προστατεύουν τα συμφέροντα των μετόχων των Ταμείων πριν και μετά την από  20-07-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑΠΑΣΑ.


  2. Πότε θα εκλείψουν οι τεχνικές δυσκολίες υπολογισμού του εφάπαξ, για πόσο χρονικό διάστημα και για ποιόν αριθμό ενδιαφερόμενων θα τροποποιηθούν τα απαραίτητα παραστατικά για τη χορήγηση του εφάπαξ για όλους τους τομείς Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ.
  3. Οι ασφαλισμένοι των Τομέων της πρώην Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος θα κάνουν χρήση της «προκαταβολής σύνταξης» και για τους τομείς του ΕΤΕΑΕΠ; και γιατί στην εν λόγω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συμπεριέλαβε και το Πολιτικό Προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και του Πυροσβεστικού Σώματος, το πλήθος των οποίων σύμφωνα με τους αναλογιστές δεν αποτελεί μετρήσιμο και κρίσιμο μέγεθος.
  4. Πότε θα ολοκληρωθούν οι αναλογιστικές μελέτες και τι ερωτήματα θα τεθούν στους αναλογιστές για τον υπολογισμό των δικαιούχων που συμπεριλαμβάνει αναδρομικά η  υπ΄αριθ. 151274/2016/0092 Υπουργική Απόφαση (το διάστημα 2014-2016).
  5. Ποιά θα είναι η διαφορά και ποιός θα πληρώσει το αναλογιστικό έλλειμμα, αφού από 01-01-2015 έχει τροποποιηθεί και για το ΤΕΑΠΑΣΑ  ο τρόπος υπολογισμού εισφορών και παροχών με την μετάπτωση στο διανεμητικό σύστημα  προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση.
  6. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά και τις εκκρεμείς υποθέσεις που ¨σέρνονται¨ στα Διοικητικά Δικαστήρια με τις αιώνιες προσφυγές των ενδιαφερομένων;
  7. Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑΠΑΣΑ και της Εποπτεύουσας Aρχής συνιστά η εξαίρεση του Πολιτικού Προσωπικού από την απόφαση δυσμενή αντικαταστατική εξέλιξη και μεροληπτική επιλογή σε βάρος του και πώς προτίθεστε να το αντιμετωπίσετε;
  8. Από τα προεκτεθέντα προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η επανεξέταση της απόφασης του Δ.Σ. θα είναι η προσήκουσα εξέλιξη έως ότου ρυθμιστούν όλες οι απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες για τη νόμιμη και πλήρη εφαρμογή της, εκτός εάν κριθεί ότι τα ρουσφέτια είναι υπεράνω του Νομικού Πλαισίου και λύνονται με πολιτικές αποφάσεις.
                                                                   
                                                                                                           Για το Δ.Σ.

                                                         Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Οργαν.  Γραμματέας


                                                     Γεώργιος Κολοβός                                                               Ευάγγελος Μαλακάτας
ΠΡΟΣ: 1. Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
              κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ.
             2. Πρόεδρο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Ταξίαρχο
              κ. Παναγιώτα ΧΑΡΩΝΗ.
             3. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
              Γεν. Δ/νση Χορήγησης Συντάξεων
              Δημοσίου Τομέα . 

ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ
             2. Υπουργό Εργασίας κ. Έφη ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
             3. Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ
             4. Διοικητή  Ε.Φ.Κ.Α.  κ. Αθανάσιο ΜΠΑΚΑΛΕΞΗ
             5. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
             6. Αρχηγό Π.Σ.  Αντιστράτηγο Π.Σ. κ. Βασίλειο ΚΑΠΕΛΙΟ
             7. Σωματεία – Μέλη μας.                         


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου