Μπρός Γκρεμός και Πίσω Ρέμα

Αριθμ.Πρωτ. 25

Αθήνα 1/10/14

Η απόφαση της Κυβέρνησης για ένταξη των επικουρικών ταμείων του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ σε συνδυασμό με τον συντελεστή βιωσιμότητας, τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος  και τη ρήτρα αξιόμαχου από 1-1-2015 σπρώχνουν τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις στο γκρεμό.
Η επιλογή μετατροπής σε επαγγελματικά ταμεία, που θα δημιουργήσουν  αν και εφόσον το αποφασίσουν οι αντιπροσωπευτικότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, είναι το «ρέμα» αφού θα μετατρέψουν την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση σε προαιρετική ιδιωτική πρωτοβουλία των εργαζομένων, με την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Απ΄ την απόφαση και την επιλογή που αναφέραμε πιο πάνω προκύπτουν σοβαρά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.


Θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε λίγο τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.
Ερώτημα 1ον : Γιατί η Κυβέρνηση επιλέγει την μετακύλιση όλων των επικουρικών στο ΕΤΕΑ.
Η απάντηση είναι ότι το κάνει επειδή είναι ελλειμματικά και προσπαθεί να αποφύγει το πολιτικό κόστος της χρεοκοπίας του καθενός ξεχωριστά απ΄τα επικουρικά ταμεία, που θα ενταχθούν στο ΕΤΕΑ.
Ερώτημα 2ον : Μπορεί το ΕΤΕΑ, ως άθροισμα ελλειμματικών ταμείων να συνεχίσει να λειτουργεί στο μέλλον, χωρίς κρατική χρηματοδότηση ;
Απαντούμε ευθέως. Δεν μπορεί, αφού δεν επιτρέπεται κρατική χρηματοδότηση και στα σχέδια της Κυβέρνησης είναι η ένταξη της επικουρικής σύνταξης στην κύρια απ΄ το 2017 και η υποκατάστασή της απ΄ την προαιρετική ασφάλιση σε επαγγελματικά ταμεία, τα οποία θα συστήσουν οι εργαζόμενοι και θα λειτουργούν χωρίς την εγγύηση του δημοσίου.
Ερώτημα 3ον : Υπάρχει εναλλακτική λύση σήμερα ;                                                     
Οχι, αφού είναι πολύ περιορισμένες οι πιθανότητες επιτυχίας, αν κατατεθεί προσφυγή για αντισυνταγματικότητα του ν.4281 και ισχύουν οι μνημονιακές δεσμεύσεις
Ερώτημα  4ον : Πρέπει να κατατεθεί προσφυγή για την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του ν.4281, τουλάχιστον σε ότι αφορά του ένστολους ;
Απάντηση : Ασφαλώς και πρέπει να κατατεθεί, αφού ισχύει το σκεπτικό της απόφασης του Σ.τ.Ε. για τις περικοπές στα μισθολόγια των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.
Ερώτημα 5ον : Μπορεί με άλλο τρόπο να αποκατασταθεί η οργανωτική και διοικητική αυτοτέλεια του ΤΕΑΠΑΣΑ ;
 Δεν μπορεί να δοθεί καταφατική απάντηση, γιατί δεν υπάρχει πουθενά εκφρασμένη βούληση για κάτι τέτοιο, υπάρχει κατακερματισμός των τομέων και μακροπρόθεσμα οι μνημονιακές δεσμεύσεις, προβλέπουν τρία μόνο ταμεία για τους ασφαλισμένους του δημοσίου και ιδιωτικού φορέα και η προοπτική ρύθμισης του χρέους δεν φαίνεται στο ορατό μέλλον, πέρα απ΄ το γεγονός ότι η εγγυημένη σύνταξη είναι μόλις 360 € και η σχέση ασφαλισμένου/συνταξιούχου είναι κοντά 1/1,1 και το ποσοστό γήρανσης του πληθυσμού αγγίζει στο 35%.
Απ όλα αυτά προκύπτουν άμεσα μειώσεις συντάξεων και αύξηση των ηλικιακών ορίων μαζί με κατάργηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων που ισχύουν ακόμα σήμερα.
Ερώτηση.  Πρέπει να εκπονήσουν αναλογιστικές μελέτες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και να συγκροτήσουν επαγγελματικά ταμεία ;
Οφείλουν να εκπονήσουν αναλογιστικές μελέτες και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματά τους.

Αν τα ταμεία είναι ελλειμματικά μπορούν να εξετάσουν την δυνατότητα σύστασης επαγγελματικού ταμείου με ιδιαίτερη προσοχή και προαιρετική βάση.
Αν τα ταμεία είναι πλεονασματικά οφείλουν να πιέσουν την Κυβέρνηση να αποδεχτεί την ανεξαρτητοποίηση του ΤΕΑΠΑΣΑ, με ενιαία όμως συγκρότηση όλων των ταμείων και παράλληλη δυνατότητα διατήρησης ανταποδοτικών πόρων και πιθανή χρηματοδότηση του Δημοσίου σε αντιστάθμισμα των απωλειών απ΄ το κούρεμα του αποθεματικού του λόγο PSI.
Η δρομολογημένη κυβερνητική επιλογή για υπαγωγή στο ΕΤΕΑ πρέπει να είναι η τελευταία εκδοχή στις προτιμήσεις μας

 

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΜΑΣ

                                                                      ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                           Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας

                                                        Ευάγγελος Μαλακάτας               Γεώργιος Κολοβός


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου