ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αρ. πρωτ.: 82
Αθήνα 1-8-2016

  Κύριε Υπουργέ ,
  Στο προσχέδιο Π.Δ. που διακινείται για την σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη)

σε εφαρμογή του καθορισμού της διαδικασίας μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στις Γεν. Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης , έχουμε τις παρακάτω προτάσεις, προς αξιολόγηση και τυχόν υιοθέτηση:
  1. Να οριστεί με σαφήνεια ότι οι προϊστάμενοι της υπό σύσταση Διεύθυνσης και των τμημάτων είναι πολιτικοί υπάλληλοι της ΕΛ.ΑΣ. , του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα που πληρούν τα προσόντα για τις αντίστοιχες θέσεις.
 2. Να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα πρότυπα της Υπηρεσίας Ασύλου για τη στελέχωση της υπηρεσίας από δημοσίους υπαλλήλους είτε των φορέων του Υπουργείου μας είτε από άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
 3. Να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ως προς την έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας δεδομένης της καθυστέρησης που θα ανακύψει κατά την παράδοση – παραλαβή από την Υ.Δ.Ε. / Γ.Λ.Κ. στην Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. / πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
  Με τις προτάσεις μας αξιοποιούνται δημόσιοι υπάλληλοι με δεξιότητες και επάρκεια προσόντων, ενώ ταυτόχρονα διατίθενται αξιόλογοι και ικανοί αστυνομικοί υπάλληλοι σε υπηρεσίες αιχμής για την καταπολέμηση της πάσης φύσεως εγκληματικότητας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.                                                                    
                                                                                                        Για το Δ.Σ.

                                                         Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γενική Γραμματέας


                                                    Γεώργιος Κολοβός                                                              Μαργαρίτα Κολοβού  
                                                                                               
     

ΠΡΟΣ:   Αν. Υπουργό Εσωτερικών
              και Διοικ. Ανασυγκρότησης
              κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ

ΚΟΙΝ.:  -  Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
                  κ. Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
              -  Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο
                  κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
              -  Υπαρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο
                  κ. Ιωάννη ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
              -  Προϊσταμένη Επιτελείου του
                  Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο
                  κ. Ζαχαρούλα ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
               -  Σύλλογοι – Μέλη μας        


Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου