Σύλλογος Πολιτικού Προσωπικού Υ.Δ.Τ. Νομαρχ. Διαμερίσματος Αθηνών, Ανατ. και Δυτ. Αττικής

                                                                                                                                                                                                                        Αθήνα 4-2-2015
                                                                                                                                                                                                                  Ετήσια κοπή πίτας          
               Ο Σύλλογος Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής,

την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12:00 π.μ. θα πραγματοποιήσει την ετήσια κοπή πίτας στην αίθουσα εκδηλώσεων στο χώρο της πρώην Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, Λ. Μεσογείων 96.

                                                                               Για το Δ.Σ.

                                              Η Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

                                    Βασιλική Γεωργίου                                          Βασίλειος Κωτούλας    


Ανακοινώσεις Πρωτοβάθμιων Συλλόγων