ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υ.Δ.Τ.

2-8-2017 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Εργαζομένων της Γ.Γ.Π.Π., μετά τις οχλήσεις και τα παράπονα που δέχθηκε από πολλούς συναδέλφους (συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την 1/8/2017  και κατόπιν εκτίμησης της συνολικής κατάστασης στην Υπηρεσία, θα ήθελε να εκφράσει την ανησυχία του και τον έντονο προβληματισμό του για:
1.    Τις αποφάσεις μετακινήσεων των πέντε συναδέλφων, με άμεση συνέπεια την υποστελέχωση τμημάτων της Υπηρεσίας, οι οποίες θεωρούμε ότι πραγματοποιήθηκαν χωρίς να υπάρχει κάποια πραγματική υπηρεσιακή ανάγκη. Πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους εργασιακές αλλαγές πρέπει να γίνονται σε πνεύμα συνεννόησης ώστε να μην προκαλείται ο αιφνιδιασμός και η διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας καθώς και να μην επιδεινώνεται το ήδη επιβαρυμένο κλίμα που επικρατεί στην υπηρεσία αλλά και γενικότερα στον βαλλόμενο επαγγελματικό μας βίο. Κυρίως όμως επισημαίνουμε ότι πρέπει να γίνονται κατόπιν συζήτησης πρώτα και κύρια με τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο (άρθρο 6, παρ.1&2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας - Ν. 2690/1999), πρακτική που δεν φαίνεται να ακολουθήθηκε με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο ΔΣ.


 
2.  Την απουσία ενημέρωσης για το θέμα του νέου οργανισμού της Υπηρεσίας. Ένα στρατηγικό θέμα για το οποίο το ΔΣ κατέθεσε και συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις καθώς και την δέσμευσή του να συνεργαστεί για μία ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση ανταλλαγής απόψεων.
 
3. Τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται ο έλεγχος της εργασίας των υπαλλήλων από το Γραφείο Γενικού Γραμματέα (στοχοποίηση συγκεκριμένων υπαλλήλων, έγγραφα με περιορισμένες προθεσμίες που δεν επαρκούν για την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την σύνταξη της απαιτούμενης απάντησης, κ.λ.π.), ο οποίος προσβάλει τον επαγγελματισμό τους.
 
4. Το γενικότερο εσωτερικό αρνητικό κλίμα που διαρκώς οδηγεί συναδέλφους να αποχωρούν από την Υπηρεσία (με άδειες άνευ αποδοχών, μετατάξεις, αποσπάσεις).
 
5. Την ανισοβαρή ανάλωση σε ζητήματα μικρότερης ουσιαστικής  σημασίας (όπως ο καθημερινός έλεγχος ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού με τη μορφή αστυνόμευσης) σε σχέση με όλα τα παραπάνω αναφερθέντα.
 
6. Την απουσία συναντήσεων με την συμμετοχή όλου του προσωπικού της Υπηρεσίας για την συζήτηση και την κατανόηση των στόχων της Υπηρεσίας σε συνδυασμό με τα παραπάνω. Είναι κατανοητό ότι ο μικρός αριθμός του προσωπικού καθιστά αυτήν την πρακτική ιδιαίτερα εύκολα εφαρμόσιμη.
 
Θεωρούμε ότι τα πραγματικά και ουσιαστικά προβλήματα της υπηρεσίας είναι η εσωστρέφεια, η μη ανταλλαγή πληροφορίας και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των Διευθύνσεων  και όχι η εσωτερική ανακατανομή των υπαλλήλων σε υπηρεσιακό αλλά και σε χωροταξικό επίπεδο.
Δυστυχώς όμως αντί να αφιερωθούν οι προσπάθειες και οι δυνάμεις όλων στην καλλιέργεια και ανάπτυξη ενός συναινετικού κλίματος φαίνεται ότι αναλωνόμαστε ανισοβαρώς σε ζητήματα που πολύ εύκολα μας αποπροσανατολίζουν από τον στόχο.
                Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αιτούμαστε για την άμεση επανεξέταση του θέματος των μετακινήσεων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες στα πλαίσια της προσπάθειας ανατροπής του υφιστάμενου κλίματος αλλά και την έναρξη ενός πραγματικού διαλόγου με απώτερο σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και την υλοποίηση του πραγματικού σκοπού της ΓΓΠΠ.


ΠΡΟΣ : Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
             κ. Ιωάννη ΚΑΠΑΚΗ
KOIN.: Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού
             Προσωπικού Υ.Δ.Τ. 
                                                                                                              Το Δ.Σ.                                      


Ανακοινώσεις Πρωτοβάθμιων Συλλόγων