ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΝΟΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ , ΑΝΑΤ. ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ.πρωτ.: 672
Αθήνα 6-10-2017

Κύριε Αρχηγέ,

Με απόφασή σας εγκρίνατε την καθημερινή μετακίνηση τριών πολιτικών υπαλλήλων, ειδικότητας προσωπικού καθαριότητας, από την υπηρεσία τοποθέτησής τους σε άλλες υπηρεσίες (εντός οικείας Διεύθυνσης) για ένα εξάμηνο, λόγω επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών.
Το παραπάνω γεγονός μας προκαλεί ανησυχίες και εύλογα ερωτήματα.
Το άρθρο 66 του ν. 3528/2007 όπως ισχύει, περιγράφει την δυνατότητα μετακίνησης του προσωπικού και αναφέρεται στην προηγούμενη εκδήλωση επιθυμίας μετακίνησής του σε συγκεκριμένη οργανική μονάδα. Σίγουρα δεν υπονοεί την καθημερινή μετακίνησή του σε διαφορετικές οργανικές μονάδες, πόσο μάλλον σε δύο την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Εξ όσων γνωρίζουμε καμία από τις συναδέλφους δεν έχει εκδηλώσει επιθυμία μετακίνησής της σε άλλες υπηρεσίες.


Έκτακτες, επείγουσες και επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες
Η παραπάνω διαδικασία μετακίνησης προσωπικού καθαριότητας είχε επαναληφθεί τον Ιούλιο του 2016 με ορίζοντα την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την εύρεση συνεργείου καθαριότητας. Η νέα απόφασή σας ορίζει τον χρόνο κάλυψης αυτών των αναγκών για ένα εξάμηνο. Αναρωτούμαστε πότε οι επείγουσες και επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες μεταλλάσσονται σε πάγιες και διαρκείς;
Διευκόλυνση της μετακίνησης και μείωση του κόστους ανά μήνα
Κατά πόσο είναι ασφαλής και νόμιμη η καθημερινή μετακίνηση των πολιτικών υπαλλήλων με περιπολικά οχήματα διασχίζοντας δεκάδες χιλιόμετρα από μια υπηρεσία της Δ.Α.  Βορειοανατολικής Αττικής σε μία άλλη;
Κατά πόσο μειώνεται το κόστος της Υπηρεσίας ανά μήνα με την καθημερινή χρήση περιπολικού στελεχωμένου με αστυνομικό προσωπικό για την μεταφορά, από υπηρεσία σε υπηρεσία, του μετακινούμενου προσωπικού καθαριότητας;
Αναλογιστήκατε το κόστος στην υπηρεσιακή και οικογενειακή ζωή των εργαζομένων που καλούνται να ακολουθήσουν ένα καθημερινό εργασιακό πρόγραμμα, χωρίς σταθερή έδρα εργασίας, που σίγουρα θα ανατρέψει τον δικό τους οικογενειακό προγραμματισμό; Άλλωστε, μιλάμε για συναδέλφους με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας στην καθαριότητα, και με πολλά προβλήματα υγείας που έχουν δημιουργηθεί από την χρόνια ενασχόλησή τους με αυτήν και από αυτήν.
Είναι ορθή η «λύση» του χρόνιου προβλήματος της καθαριότητας των Αστυνομικών Υπηρεσιών, με την σωματική και ηθική εξουθένωση των λίγων υπαλλήλων καθαριότητας, που έχουν απομείνει στις Υπηρεσίες μας, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών ή μήπως πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην εξεύρεση μιας πραγματικής λύσης που θα προστατεύσει την υγεία όλων των υπαλλήλων του Φορέα μας και την υγιεινή των χώρων που εργαζόμαστε;!  
Ποιές είναι οι προθέσεις - κινήσεις της Ηγεσίας να βρει άμεσα μόνιμη λύση για το τεράστιο πρόβλημα της καθαριότητας – υγιεινής που έχει προκύψει τα τελευταία δύο έτη στον Φορέα μας;
Επί τη ευκαιρία σας υπενθυμίζουμε την από 8/9/2017 επιστολή μας με την οποία έχουμε αιτηθεί μια πρώτη συνάντηση μαζί σας, μετά την ανάδειξη της νέας σύνθεσης του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, για την οποία ακόμη δεν έχουμε λάβει ενημέρωση.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Κων/νος Ζαχαρόπουλος 6972 276203
Ευθύμιος Παπαευθυμίου 6944 286855

Προς: Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο
         κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
Κοιν.: Διευθυντή Δ/νσης Αστυνομίας
         Βορειοανατολικής Αττικής
         Ταξίαρχο κ. Κωνσταντίνο Βουτσελά
                                                                
                                                                                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                         Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας    


                                           Κωνσταντίνος Π. Ζαχαρόπουλος                                          Ευθύμιος Η. Παπαευθυμίου     Ανακοινώσεις Πρωτοβάθμιων Συλλόγων