Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Υ.Δ.Τ. Θεσσαλίας. Σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθμ. πρωτ.: 334                                                                                                                                                                           Λάρισα 30 Οκτωβρίου 2014

                                                                                           ΠΡΟΣ: 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υ.Δ.Τ. ( Π.Ο.Π.Π. - Υ.Δ.Τ.)
                                             2. Π.Υ.  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Δ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
                                                 3. Π.Υ.  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Δ.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
                                                 4. Π.Υ.  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Δ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
                                               5. Π.Υ.  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Δ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΘΕΜΑ: <<Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης>>.

1. Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην αίθουσα συσκέψεων (3ος όροφος), στο Αστυνομικό Μέγαρο της Α.Δ. Λάρισας, με


                              
                                                               Θ Ε Μ Α Τ Α
α) Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για θέματα Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α - Αξιολόγησης - Οικονομικά θέματα που αφορούν τους συναδέλφους - Ασφαλιστικό και γενικά θέματα των υπαλλήλων.
β) Θα υπάρξουν Ερωτήσεις - διευκρινήσεις - τοποθετήσεις - προτάσεις μελών.

2. Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, θεωρούμε απαραίτητη και απολύτως αναγκαία την συμμετοχή όλων, για να υπάρξει γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος, πληρέστερη και σωστή ενημέρωση.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Υ.Δ.Τ. & Π.Π., παρακαλείται για την ενημέρωσή της και την εκπροσώπησή της από μέλος της, προκειμένου να ενημερωθούν οι Πολιτικοί Υπάλληλοι Θεσσαλίας για τα ανωτέρω θέματα.

                                                                                    ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
                                        
                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                         
                            ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                   ΜΑΝΩΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

                                                    

 


Ανακοινώσεις Πρωτοβάθμιων Συλλόγων